Nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử phục vụ quyết toán thuế TNCN năm 2017

(eFinance Online) - Nhằm đáp ứng quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch thuế điện tử để tích hợp thêm dịch vụ cho phép cá nhân, tổ chức không sử dụng chữ ký số kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN.
Nâng cấp hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử phục vụ quyết toán thuế TNCN năm 2017

Trước đây, Hệ thống TNCN online cho phép tất cả tổ chức, doanh nghiệp gửi tờ khai, QTT TNCN qua mạng bao gồm: 05/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/DS-TNCN, 02/KK-BH, 02/KK-XS, 06/KK-TNCN, 02TH, 01-TNCN. Đồng thời, ho phép đối tượng là cá nhân gửi các hồ sơ quyết toán (02/QTT-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN).

Công cụ hỗ trợ trên hệ thống gồm: HTKK, QTT TNCN (hỗ trợ nhập, kết xuất XML và hỗ trợ CBT kiểm tra dữ liệu).

Một số chức năng không còn hỗ trợ/sử dụng trên TNCNonline gồm: Hỏi đáp; Thông tin cá nhân (tra cứu thông tin quyết toán của cá nhân qua các cơ quan chi trả); Hạch toán; Báo cáo. 

Tuy nhiên để đáp ứng quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2017, Tổng cục Thuế nâng cấp hệ thống dịch thuế điện tử.

Theo đó, Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử quyết toán thuế TNCN nâng cấp để thay thế hệ thống TNCNonline. Theo đó, với người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp có sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai quyết toán thuế TNCN trên hệ thống hỗ trợ khai thuế qua mạng (iHTKK); NNT là cá nhân, tổ chức chưa sử dụng chữ ký số sẽ kê khai các tờ khai QTT TNCN trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử.

Tổng cục Thuế cho biết, phạm vi triển khai trên cả nước đối với các tờ khai và tờ quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH, của cá nhân, tổ chức chưa đăng ký sử dụng dịch vụ thuế điện tử (etax).

Đối với tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (mẫu số 01-TNCN), các tổ chức chi trả vẫn thực hiện gửi trên trang của TNCN online hiện tại. Dự kiến trong tháng 4/2018 Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp thay thế bằng tờ khai 05-ĐK-TH-TCT theo Thông tư 95/2016/TT-BTC trên các hệ thống kê khai qua mạng, hỗ trợ kê khai, hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS)và hệ thống dịch thuế điện tử (etax).

(T.H)