Nâng cấp hệ thống ứng dụng đăng ký thuế

(eFinance Online) -  Nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý đăng ký, cấp mã số thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký thuế thông qua việc giảm bớt thủ tục, giảm bớt các chỉ tiêu không cần thiết trên mẫu biểu tờ khai đăng ký thuế, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tháng 10, nâng cấp các mẫu thông báo

Để tạo thuận lợi và thống nhất khi triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư 95 vào thực tế, Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục thuế tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ các nội dung của Thông tư tới các bộ phận, từng cán bộ có liên quan và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn quản lý các nội dung mới của Thông tư 95. Công bố công khai các mẫu tờ khai đăng ký thuế và hướng dẫn kê khai tờ khai đăng ký thuế tại bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử của cơ quan thuế để người nộp thuế (NNT) biết và thực hiện. 

Các cục thuế cần kịp thời giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế đối với các nội dung tại Thông tư, giải thích hướng dẫn NNT kê khai các chỉ tiêu trên tờ khai đăng ký thuế và hồ sơ, thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và khôi phục mã số thuế khi người nộp thuế đề nghị.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đưa ra kế hoạch để nâng cấp Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng quy định của Thông tư.

Theo đó, trong giai đoạn 1 (triển khai trong tháng 10/2016), ngành thuế sẽ nâng cấp các mẫu Thông báo gửi cho NNT; giấy chứng nhận đăng ký thuế, Thông báo mã số thuế, Giấy chứng nhận đăng ký thuế cá nhân, Thông báo mã số thuế của người phụ thuộc, thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập, Thông báo danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập... Đổi tên trạng thái 03, lý do 09 "bỏ trốn, mất tích" thành "NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (trạng thái 06)".

Trong giai đoạn 2 (quý I/2017) tiếp tục nâng cấp các nội dung còn lại của Thông tư 95. 

Một số lưu ý trong thời gian chưa nâng cấp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế

Tổng cục Thuế lưu ý, trong thời gian chưa nâng cấp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để đáp ứng quy định tại Thông tư, khi nhận được hồ sơ đăng ký thuế, hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định mới, cơ quan thuế thực hiện nhập vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế theo mẫu cũ.

Về sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho tổ chức và cá nhân, trong thời gian chưa nâng cấp Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để đáp ứng quy định tại Thông tư, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện in Giấy chứng nhận đăng ký thuế (mẫu số 10-MST) ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC và cấp phát cho cơ quan thuế các cấp sử dụng. Cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng mẫu Giấy chứng nhận đăng ký thuế do Tổng cục Thuế câp phát trên máy tính và cấp cho người nộp thuế khi thực hiện đăng ký thuế theo quy định.

Về công khai thông tin đăng ký thuế của NNT đối với NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và NNT khôi phục mã số thuế theo quy định tại điểm 1c, điểm 1d Điều 29 Thông tư số 95, cơ quan thuế sau khi ban hành các Thông báo NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (mẫu số 16/TB-ĐKT) và Thông báo khôi phục mã số thuế (mẫu số 19/TB-ĐKT) theo quy định của Thông tư 95 tiếp tục gửi Thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế các cấp để biết cho đến khi ứng dụng tin học được nâng cấp ứng dụng quy định công khai thông tin của Thông tư 95.

Đối với hồ sơ đăng ký thuế của NNT là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế, trong thời gian hệ thống TMS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế chưa nâng cấp ứng quy định của Thông tư 95, cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập cá nhân căn cứ vào hồ sơ đăng ký thuế (tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương,t iền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương,t iền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 02-ĐK-TH-TCT) do cơ quan chi trả thu nhập gửi đến bằng giấy để cấp mã số thuế cho các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và người phụ thuộc của cá nhân có ủy quyền, trả kết quả đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập theo Thông tư 95.

(T.H)