Nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.4.6, iHTKK 3.4.7)

(eFinance Online) -Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch phiên bản 3.4.6, ứng dụng iHTKK phiên bản 3.4.7, ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.3.1.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, việc nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của Thông tư 36/2016/TT-BTC, Thông tư 61/2016/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ, như:

-  Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai và nhận tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia (điện tử)  theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC, bao gồm:

  + Tờ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên có vốn nhà nước do Bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu (mẫu số 01/CTLNĐC);

  + Tờ khai quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (mẫu số 01/QT-LNCL).

-  Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai và nhận tờ khai lệ phí môn bài -  mẫu số 01/MBAI (điện tử) ban hành theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP; 

- Nâng cấp bổ sung các chức năng kê khai tờ khai dầu khí ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-BTC và một số nội dung khác. 

(T.H)