Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.3

Tổng cục Thuế vừa có Thông báo về việc nâng cấp ứng dụng HTKK thuế phiên bản 3.2.3 và nâng cấp ứng dụng khai thuế iHTKK phiên bản 2.3.3.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông báo, một số tờ khai thuế được thay đổi trong phiên bản mới này. Cụ thể:

Hỗ trợ kê khai, nộp các mẫu báo cáo biên lai phí, lệ phí, bao gồm:

- Báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB01/AC

- Báo cáo nhận in, cung cấp phần mềm tự in biên lai, mẫu số BC01/AC

- Báo cáo mất, cháy biên lai, mẫu số BC21/AC

- Thông báo kết quả hủy biên lai thu tiền phí, lệ phí, mẫu số TB03/AC

- Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí, mẫu số BC7/AC

Hỗ trợ một số nội dung khác:

- Bổ sung một số Cơ quan Thuế (CQT) vào danh mục CQT trên ứng dụng HTKK, iHTKK

- Đổi tên một số cơ quan thuế

(T.H)