Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4

Đáp ứng yêu cầu kê khai khoản thu tiền cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt vào tờ khai phí, lệ phí, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp các ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4, ứng dụng iHTKK 3.1.5 nhằm cập nhật danh mục phí, lệ phí trên tờ khai 01/PHLP, 02/PHLH trong đó bổ sung thêm tiểu mục 3853 - Tiền thuê cơ sở hạ tầng đường sắt.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Bắt đầu từ ngày 11/09/2015, khi kê khai tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP, 02/PHLH, người nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.       
    
Người nộp thuế có thể tải bộ cài ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.4: Tại đây hoặc tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai.
 
Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
 
(T.H)