Nâng cấp ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.1

Tổng cục Thuế vừa có thông báo về việc nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.1.1) đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2), Tổng công ty Viễn thông Viettel và sửa lỗi hiển thị thông tin trên một số tờ khai.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2), Tổng công ty Viễn thông Viettel và sửa lỗi hiển thị thông tin trên một số tờ khai. Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng đọc tờ khai thuế định dạng XML (iTaxviewer 1.1.1) đáp ứng những nội dung chính như sau: 
 
Nâng cấp đáp ứng yêu cầu đọc, xác minh thông tin chữ ký số mới của các đơn vị cung cấp Chữ ký số theo:
 
- Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký công cộng số do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm (CA2) số 425/GP-BTTTT, ngày 27/08/2015.
 
- Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Tổng công ty Viễn thông Viettel số 498/GP-BTTTT, ngày 28/09/2015.
 
Nâng cấp sửa lỗi hiển thị thông tin trên một số tờ khai:
 
- Nâng cấp sửa lỗi đọc thông tin hiển thị tên mẫu tờ khai theo đúng Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính trên tờ khai 02/GTGT, 04/GTGT.
 
- Nâng cấp sửa lỗi hiển thị đúng kỳ tính thuế từ ngày đến ngày trên các phụ lục của tờ khai 02/NTNN, 04/NTNN.
 
Tổng cục Thuế thông báo để các Doanh nghiệp đang sử dụng chữ ký số của các nhà cung cấp chữ ký số (Viettel, Nacencomm-CA2) đã nêu trên kiểm tra lại hạn chữ ký số đang sử dụng, đảm bảo thực hiện kê khai và nộp thuế thành công, đúng hạn trong kỳ kê khai tháng 09/2015 và quý 3/2015.
 
(T.Hằng)