Nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng phiên bản 3.1.3

Tổng cục Thuế vừa có thông báo hoàn thành nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.3, ứng dụng Nộp thuế điện tử phiên bản 3.1.3.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó phiên bản mới sẽ có những thay đổi như sau:

Ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK):

- Nâng cấp hệ thống hỗ trợ Người nộp thuế sử dụng dịch vụ Khai thuế qua mạng trên các trình duyệt Web:

+ Trình duyệt Internet Explorer  phiên bản 7, 8, 9, 10, 11.

+ Trình duyệt FireFox.

+ Trình duyệt Google Chrome.

- Cập nhật danh mục cơ quan thuế.

Ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT):

- Nâng cấp hệ thống Nộp thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện Nộp thuế điện tử bình thường trong trường hợp hệ thống Khai thuế qua mạng tạm dừng hoặc gặp sự cố bằng cách truy cập trực tiếp vào hệ thống theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn.

- Bổ sung chức năng lấy lại mật khẩu có xác thực bằng chữ ký điện tử, Người nộp thuế có thể thực hiện lấy lại mật khẩu.

(T.H)