Nâng cấp và sửa lỗi hệ thống Quản lý ấn chỉ phiên bản 5.01

(eFinance Online) - Vừa qua,  Phòng Tin học Cục thuế Hòa Bình đã phối hợpTổng cục Thuế đã tiến hành nâng cấp hệ thống Quản lý ấn chỉ lên phiên bản 5.01.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Việc nâng cấp này nhằm để đáp ứng Thông tư số 191/2010/TT-BTC ban hành ngày 01/12/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô, Thông tư số 110/2014/TT-BTC ban hành ngày 28/07/2015 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ban hành ngày 15/06/2015 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, Công văn 14451/BTC-TCT ban hành ngày 15/10/2015, và sửa lỗi một số chức năng của hệ thống Quản lý ấn chỉ phiên bản 5.0.

Các chức năng được nâng cấp/bổ sung cụ thể như sau:

 • Nâng cấp chức năng nhập thông báo phát hành đối với loại Tem, vé, thẻ đáp ứng TT191/2010/TT-BTC
 • Nâng cấp chức năng nhận báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với cá nhân thuộc diện hộ khoán từ quét mã vạch và kê khai qua mạng đáp ứng TT92/2015/TT-BTC
 • Nâng cấp chức năng, nhận, nhập In báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của hộ khoán theo mẫu biểu TT92/2015/TT-BTC
 • Nâng cấp chức năng nhập quyết định khôi phục cho từng số hóa đơn đối với tổ chức, cá nhân thuộc diện cưỡng chế nợ thuế đáp ứng Công văn 14451/BTC-TCT
 • Nâng cấp chức năng nhập bảng kê thanh toán biên lai theo mẫu biểu mới trong Quy trình quản lý ấn chỉ số 747
 • Nâng cấp chức năng nhập báo cáo mất thay đổi như sau:
  • Số liên hóa đơn TB  mất: phân cách nhau dấu “;”
  • Trạng thái hóa đơn TB mất gồm 05 trạng thái: Mất hóa đơn mua, Mất hóa đơn chưa phát hành, Mất hóa đơn chưa sử dụng, Mất hóa đơn đã viết nhưng chưa báo cáo sử dụng, Mất hóa đơn đã viết và đã báo cáo sử dụng kỳ trước
 • Nâng cấp chức năng nhận báo cáo mã vạch Tem, vé, thẻ theo TT191/2010/TT-BTC gồm:
  • Báo cáo mất 
  • Thông báo kết quả hủy
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn
  • Thông báo phát hành
 • Nâng cấp trả thông báo tình trạng  nhận báo cáo mã vạch cho NNT đáp ứng TT110/2015/TT-BTC.
(T.H)