Ngân hàng TMCP Bảo Việt kết nối thành công hệ thống Nộp thuế điện tử

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế thông báo đã hoàn thành kết nối hệ thống Nộp thuế điện tử với Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIETBank).
Ngân hàng TMCP Bảo Việt kết nối thành công hệ thống Nộp thuế điện tử

Theo đó, từ ngày 22/05/2017, Người nộp thuế có thể sử dụng tài khoản tại Ngân hàng nêu trên để đăng ký và thực hiện Nộp thuế điện tử.

Mẫu đăng ký và hướng dẫn sử dụng dịch Nộp thuế điện tử với Ngân hàng, xem và tải về: Tại đây.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử xem và tải về: Tại đây.

Thời gian cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử của ngân hàng BAOVIET Bank hoạt động liên tục 24/7.

(T.H)