Ngành Thuế chuyển đổi số phục vụ người dân doanh nghiệp

(eFinance Online) - Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế đã tập trung triển khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp và triển khai hóa đơn điện tử đáp ứng quy định Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn. Đây là các thành tích nổi bật, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong công cuộc chuyển đổi số của ngành Thuế.
Ảnh: Quang Minh.Ảnh: Quang Minh.

Ứng dụng công nghệ hiện đại

Đến nay, ngành Thuế đã chính thức triển khai sử dụng hóa đơn điện tử tại 63 tỉnh thành phố, 100% người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Việc triển khai hóa đơn điện tử không những góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp, thay đổi phương thức quản lý của cơ quan thuế theo hướng tự động nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là cơ quan thuế. Triển khai hóa đơn điện tử cũng góp phần đẩy mạnh sự phát triển thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số phù hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội như tiết kiệm chi phí, tài nguyên, nguồn lực và bảo vệ môi trường. 

Từ năm 2017, ngành Thuế đã hoàn thành việc triển khai dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử trên phạm vi toàn quốc. Đến nay, 99% doanh nghiệp trong tổng số hơn 850.000 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử. Việc ngành Thuế đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thuế điện tử nhằm hỗ trợ tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế, khai thuế, nộp thuế mọi lúc, mọi nơi không những tạo thuận lợi cho người dân mà còn góp phần hạn chế tiếp xúc xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là nền tảng phát triển các dịch vụ thuế số cho người nộp thuế.

Ngày 21/03/2022, ngành Thuế đã chính thức công bố ứng dụng thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) và Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Với mục tiêu lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, với sự quyết tâm, nỗ lực cao của ngành Thuế và sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là các NCCNN, việc vận hành đưa vào triển khai hoạt động Cổng TTĐT dành cho NCCNN cũng như triển khai ứng dụng dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động Etax Mobile của ngành Thuế sẽ đem lại hiệu quả to lớn, góp phần giúp ngành Thuế đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số. 

Các dịch vụ thủ tục hành chính do cơ quan thuế cung cấp được triển khai ở mức độ 3, 4 cho người nộp thuế (NNT) theo hướng đơn giản, hiệu quả, nhanh chóng. Ứng dụng CNTT trong dịch vụ công gồm: điện tử hoá, số hoá thủ tục hành chính và kết nối các dịch vụ công trong lĩnh vực thuế và tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, ngành Thuế đã hoàn thành triển khai 182/304 dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 và tích hợp 178 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhờ đó, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thêm các dịch vụ thuế điện tử một cách thuận lợi hơn.

Ngành Thuế đã hoàn thành kết nối hệ thống tích hợp với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư để sử dụng mã căn cước công dân cho 02 dịch vụ cấp mới và thay đổi thông tin mã số thuế là cá nhân, đây cũng là tiền đề để Tổng cục Thuế tiến tới sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế. Việc sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế giúp minh bạch, thống nhất thông tin quản lý và dùng chung dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư nên đảm bảo việc định danh chính xác được thông tin NNT là cá nhân, giảm thiểu sai sót trong quá trình NNT thực hiện thủ tục hành chính với cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước khác. 

Phát triển các dịch vụ thuế số

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngành Thuế xác định các giải pháp phát triển CNTT ngành Thuế trong giai đoạn 2021-2025 theo hướng tích hợp, tập trung, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, đáp ứng yêu cầu Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số. 

Cụ thể: Một là, phát triển các dịch vụ thuế số cho người nộp thuế, công chức thuế và các đối tác của ngành Thuế. Trong đó: Cung cấp dịch vụ thuế số cho NNT thực hiện nghĩa vụ về thuế, giúp nâng cao trải nghiệm của NNT khi sử dụng các dịch vụ điện tử và các dịch vụ số do cơ quan thuế cung cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính và tăng sự hài lòng của NNT. Cung cấp dịch vụ cho công chức thuế: Công chức thuế được cung cấp đầy đủ thông tin theo vị trí công việc để có thông tin tổng thể, chi tiết trong lĩnh vực công việc được giao, giúp ra quyết định xử lý công việc hiệu quả. Cung cấp dịch vụ kết nối, trao đổi cho các hệ thống bên thứ ba: Thực hiện kết nối, trao đổi, thu thập thông tin từ các cơ quan quản lý nhà nước, từ mạng xã hội,.. để có đánh giá nhiều chiều về thông tin NNT hỗ trợ công tác đánh giá rủi ro trong quản lý thuế. 

Hai là, hiện đại hóa hệ thống quản lý thuế và quản lý nội ngành. Trong đó tập trung: Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm dựa trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn,…Triển khai hệ thống phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro trong quản lý thuế: Xây dựng và triển khai hệ thống ứng dụng phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro trong quản lý thuế áp dụng giải pháp, công nghệ mới về phân tích dữ liệu lớn (Big data), trí tuệ nhân tạo (AI), máy học (Learning Machine),… 

Nâng cấp mở rộng và triển khai hệ thống hoá đơn điện tử: mở rộng xây dựng hệ thống Cổng kết nối tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, biên lai điện tử đồng thời bổ sung các chức năng hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác điều tra, đối chiếu doanh thu, xác định số thuế phải nộp của các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Xây dựng, triển khai hệ thống quản lý nội bộ của cơ quan thuế đáp ứng các yêu cầu quản lý nội bộ cơ quan thuế. 

Ba là, xây dựng nền tảng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho hệ thống CNTT ngành Thuế theo định hướng dịch vụ hóa và chuyển đổi số. Xây dựng kiến trúc nền tảng hạ tầng kỹ thuật theo hướng dịch vụ (Software Defined) nhằm đáp ứng yêu cầu về triển khai, nâng cấp, mở rộng nhanh chóng, linh hoạt. 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật theo xu hướng công nghệ điện toán đám mây (Private Cloud) nhằm cung cấp một nền tảng hạ tầng kỹ thuật linh hoạt, ổn định, đơn giản hóa quá trình quản lý, cấp phát tài nguyên hệ thống, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống. 

Xây dựng hệ thống an toàn thông tin theo hướng bảo vệ dữ liệu nhà nước và bảo vệ dữ liệu của người dùng thông qua sử dụng định danh số để bảo đảm xác định đúng người truy cập dữ liệu. Triển khai hệ thống an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp tại Tổng cục Thuế.

Triển khai mở rộng kênh truyền kết nối với các đơn vị bên ngoài, các tổ chức TVAN phục vụ nhu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu ngành Thuế.  

Trang bị thiết bị CNTT dành cho cán bộ thuế đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa môi trường làm việc của ngành Thuế. 

Triển khai Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng của ngành Thuế theo hướng cung cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu như một dịch vụ. 

Lê Bảo Khánh