Ngành thuế đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá

Theo tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2014 đề ra của Tổng cục Thuế là triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, trong đó chú trọng công tác cải cách, hiện đại hóa ngành.

Ngành thuế đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hoá

6 tháng đầu năm 2014, ngành Thuế còn tập trung vào công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá. Đến nay, cơ quan thuế đã quản lý được 4.098 doanh nghiệp có giao dịch liên kết thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết (so với 3.078 doanh nghiệp của năm 2012). Cùng với kết quả thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, việc kiểm soát thông tin giao dịch liên kết đã có tác động tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp.

Qua tiến hành thanh tra, kiểm tra 557 doanh nghiệp nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá, đã truy thu, truy hoàn và xử phạt là 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 25,6 tỷ đồng, giảm lỗ là 1.517,2 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã phối hợp với ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam triển khai thí điểm nộp thuế điện tử tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, đến nay đã có hơn 200 doanh nghiệp áp dụng với số tiền là trên 115 tỷ đồng. Đẩy mạnh kê khai thuế qua mạng Internet tại 63 tỉnh, thành phố, với số doanh nghiệp thực hiện gửi tờ khai là 366.915 DN. Mở việc thu thuế qua hệ thống các ngân hàng thương mại, theo đó, đã triển khai nộp thuế qua 20 ngân hàng, kết quả cho thấy, số thu đã thực hiện qua ngân hàng tính đến 30/6/2014 đạt được hơn 90.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nâng cấp và duy trì hệ thống các ứng dụng CNTT hiện hành đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, sửa đổi, bổ sung quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế. Triển khai thí điểm chế độ kế toán thuế nội địa trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp kiến trúc hệ thống các ứng dụng quản lý các loại thuế hiện hành lên mô hình xử lý tập trung” (TMS) tại 02 Cục Thuế Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh. Triển khai giai đoạn 2 cho 10 doanh nghiệp tại Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh của hệ thống cấp mã chống giả hoá đơn. Đây là một trong những biện pháp nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp...

(T.H)