Ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế cho biết, tỷ lệ các văn bản điều hành được trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục đạt 90% các văn bản dưới dạng điện tử kèm cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ người dân và doanh nghiệp, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp mức độ 2/tổng số dịch vụ công trực tuyến đạt 4/13.

Định hướng ứng dụng CNTT trong giai đoạn tới (giai đoạn 2016-2020), ngành thuế tiếp tục triển khai mở rộng ứng dụng dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế về tính năng, đối tượng nộp thuế, địa bàn triển khai, cũng như nâng cấp để kết nối qua trục tích hợp và mở rộng dịch vụ cho các thiết bị thông minh. Nâng cấp các ứng dụng cho phép nộp thuế qua các kênh dịch vụ điện tử của các Ngân hàng thương mại như internetbanking, ATM,... nghiên cứu mở rộng dịch vụ cho các thiết bị thông minh. Đồng thời nâng cấp công nghệ và kiến trucs cho hệ thống hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch để mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 90% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử, 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế qua mạng.

Trong công tác phục vụ hoạt động nghiệp vụ, thời gian tới, Tổng cục thuế sẽ triển khai các ứng dụng để đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ và chính sách thuế mới như yêu cầu phối hợp thu với BHXH, luật thuế tài sản, luật phí và lệ phí, các khoản thu về đất, trước bạ và thu khác, yêu cầu quản lý thuế với các giao dịch thương mại điện tử, quản lý doanh nghiệp lớn, sử dụng mã số công dân... Tiếp tục xây dựng nâng cấp các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế; tuyên truyền hỗ trợ; thanh tra, kiểm tra; quản lý rủi ro. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu về thuế (Datawarehouse) với các giải pháp về phân tích và khai thác dữ liệu bao gồm cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cảu đề án kho cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Tiếp tục xây dựng, triển khai cơ chế phối hợp trao đổi thông tin với  các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan để thu thập thông tin về người nộp thuế; nghiên cứu kết nối thông tin, từng bước kết nối hệ thống Thuế vào hệ thống Chính phủ điện tử, kết nối cơ sở dữ liệu quản lý thuế vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong hoạt động nội bộ, ngoài việc nâng cấp cổng Intranet nội bộ, Tổng cục Thuế sẽ triển khai các ứng dụng dùng chung phục vụ quản lý nội bộ ngành theo kế hoạch của Bộ Tài chính như: Quản lý tài chính và kế toán nội bộ, Quản lý công sản, Quản lý cán bộ; nghiên cứu triển khai các ứng dụng hiện đại hóa văn phòng, quản lý công việc,c hri đạo, điều hành thông qua hệ thống ứng dụng, triển khai ứng dụng trao đổi trực tuyến, forums... nhằm xây dựng một môi trường làm việc cộng tác, chai sẻ dữ liệu, chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của cán bộ thuế.

Công tác quản lý công văn, lưu trữ cùng cần nâng cấp để quản lý tốt hơn tài liệu, đảm bảo cán bộ thuế có thể truy xuất, tìm kiếm tài liệu một cách dễ dàng, nhanh chóng. Đồng thời, triển khai ứng dụng đào tạo trực tuyến trong lĩnh vực CNTT để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp, chuyên sâu.

(T.Hằng)