Ngành thuế Hòa Bình tập trung phát triển hệ thống công nghệ thông tin

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ-CT về kế hoạch cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo kế hoạch đề ra, mục tiêu cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020 là Cục Thuế sẽ đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, thực hiện cơ chế liên thông giữa thủ tục hành chính thuế với một số thủ tục hành chính khác có liên quan, nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký khai thuế cho doanh nghiệp và người dân. Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện thuế điện tử cho doanh nghiệp và cá nhân; giảm chi phí về thời gian, nguồn lực cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế thực thi pháp luật thuế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, chuẩn hóa quy trình quản lý thuế trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đảm bảo thống nhất, có tính liên kết cao. Cục Thuế sẽ triển khai áp dụng phương pháp quản lý rủi ro đối với các nghiệp vụ quản lý thuế, xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trên phạm vi toàn Cục; ứng dụng CNTT hỗ trợ hoạt động quản lý thuế đảm bảo tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử.

Về công tác thanh tra, kiểm tra người nộp thuế, Cục Thuế đặt mục tiêu cụ thể sẽ đạt tỷ lệ tờ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế đạt 100%; tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra tối thiểu là 20% trên tổng số doanh nghiệp được quản lý thuế; tỷ lệ người nộp thuế (NNT) được lựa chọn thanh tra, kiểm tra qua phần mềm quản lý rủi ro của cơ quan thuế đạt tối thiểu 95%;…

Về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, mục tiêu là hồ sơ, thủ tục về khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện; khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, theo hướng hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ của người nộp thuế và chi phí quản lý của cơ quan thuế. Theo đó, tỷ lệ doanh nghiệp khai thuế điện tử đạt tối thiểu 98%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế được kiểm tra tự động qua phần mềm ứng dụng của cơ quan thuế là 100%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 95%; số tiền thuế được nộp bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 95% số thuế đã kê khai; tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện thủ tục điện tử xác nhận số nộp NSNN đạt tối thiểu 95%...

Về phát triển hệ thống CNTT và hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, Cục Thuế Hòa Bình đặt mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế đầy đủ, chính xác, tập trung thống nhất trong phạm vi toàn ngành; phát triển ứng dụng CNTT trong tất cả các hoạt động quản lý có tính liên kết, tự động hóa cao, gắn chặt với quá trình cải cách thủ tục hành chính thuế và áp dụng thuế điện tử; xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ. Theo đó, 100% các chức năng quản lý thuế đều được ứng dụng CNTT, nâng cấp ứng dụng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế theo hướng hiện đại, tự động và tích hợp cao, triển khai hệ thống ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật để mở rộng dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế và đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính thuế.

Đơn vị sẽ tiếp tục triển khai mở rộng các dịch vụ thuế điện tử hỗ trợ NNT đảm bảo cung cấp cho NNT phương thức thuận tiện nhất để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình. Kế hoạch ứng dụng thuế điện tử được thực hiện đồng bộ với các nội dung cải cách chính sách thuế, đổi mới thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng nguồn nhất. Đồng thời, triển khai các ứng dụng phục vụ quản lý nội bộ nhằm xây dựng một môi trường làm việc cộng tác, chia sẻ dữ liệu, chuyên nghiệp, hiện đại nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc của công chức thuế. Đặc biệt, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật ngành Thuế, Cục Thuế sẽ triển khai thực hiện chuyển đổi kiến trúc hạ tầng mạng diện rộng trong toàn ngành, nâng cấp hạ tầng truyền thông và kết nối internet để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi sang mô hình xử lý tập trung; chuyển đổi các thiết bị đầu cuối của người dùng nội bộ từ mô hình máy trạm truyền thống sang mô hình máy trạm ảo và yêu cầu kết nối với nhà cung cấp dịch vụ về thuế, đảm bảo ảo hóa máy trạm tới 70% người dùng; nâng cấp hệ thống máy chủ ảo hóa để đáp ứng yêu cầu xử lý và tăng tính dự phòng. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, giám sát và vận hành cơ sở hạ tầng và các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin thông qua việc triển khai sử dụng một hệ thống ứng dụng theo dõi giám sát tập trung có khả năng tự động kích hoạt hệ thống ứng dụng quản lý sự cố. Duy trì môi trường hạ tầng kỹ thuật hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục.

Cục Thuế cũng sẽ tiếp tục mở rộng việc sử dụng chữ ký số để xác thực định danh các thủ tục hành chính thuế giữa cơ quan thuế và người nộp thuế và các tổ chức trung gian cũng như trao đổi trong nội bộ ngành. Định kỳ, đơn vị thực hiện kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin và thực hiện đảm bảo an toàn thông tin thuộc phạm vi Cục Thuế.

(T.H)