Ngành Thuế phấn đấu đạt và vượt dự toán thu NSNN

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, từ đầu tháng 7 đến ngày 3/8, thu ngân sách đạt 87.851 tỷ đồng, bằng 12% so với dự toán; luỹ kế 7 tháng đầu năm, ngành Thuế thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt 458.077 tỷ đồng, bằng 62,6% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục thuế cũng cho biết, trong tháng 8 ngành Thuế sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp để đạt và vượt dự toán (8-10%) theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Tài chính đề ra; Bên cạnh đó là đẩy mạnh, tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế theo Chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Đồng thời, đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy trình, quy chế liên quan đến công tác quản lý thuế và quản lý nội ngành; hoàn thiện các ứng dụng xử lý nghiệp vụ, nhất là ứng dụng quản lý thuế tập trung TMS...

(T.H)