Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016

(eFinance Online) - Sáng ngày 8/7, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị sơ kết trực tuyến nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2016 tại 64 điểm cầu trên toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thu NSNN đạt 48,6% so với dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm tại Hội nghị, ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2016 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 393.546 tỷ đồng, bằng 48,6% so với dự toán, bằng 106,3% so với cùng kỳ, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 20.299 tỷ đồng, bằng 37,2% so với dự toán, bằng 55,2% so với cùng kỳ; trong đó, giá dầu bình quân ước đạt 39,8 USD/thùng, giảm 20,2USD/thùng so với giá dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ (giảm 20,4 USD/thùng).

Thu nội địa ước đạt 373.246 tỷ đồng, bằng 49,4% so với dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền SD đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 320.847 tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước, trong đó: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 12,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,1% dự toán, tăng 16,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 75,2% dự toán, tăng 34,2%...

Tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ năm trước. Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán (đạt từ 50% dự toán trở lên), trong đó không kể tiền sử dụng đất thì có 16 địa phương đạt trên 55% dự toán; 57/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2015.

Để đạt được những kết quả trên là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể cán bộ ngành Thuế từ trung ương tới địa phương. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT, ngành Thuế đã tập trung vào công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu đảm bảo lành mạnh hoá môi trường kinh doanh và nâng cao một bước tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.

Qua 6 tháng đầu năm cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 29.699 doanh nghiệp, đạt 33,13% kế hoạch năm 2016, bằng 100,2% cùng kỳ năm 2015; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.309,44 tỷ đồng, bằng 111,5% cùng kỳ năm 2015. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.151,62 tỷ đồng, đạt 40,5% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 69,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Riêng với lĩnh vực thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, tính đến ngày 30/6/2016, toàn ngành đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 85 doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết truy thu, truy hoàn và phạt 1.735,59 tỷ đồng; giảm lỗ 1.254,27 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 352,89 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng tập trung đôn đốc nợ đọng thuế. Với việc tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế, tính đến 31/5/2016, tổng số tiền thuế nợ 63 Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 20.052 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 37,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2016. Có 36/63 địa phương thu đạt khá trên mức 42%, trong đó một số địa phương thu đạt khá như: Kiên Giang 83%, Hà Tĩnh 80,1%, Thái Nguyên 78,3%, Sóc Trăng 70,3%, Bạc Liêu 68,1%, Hải Dương 66,1%, Lai Châu 88,4%, Hậu Giang 93,8%…

Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016 ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị.
6 nhiệm vụ trọng tâm

Đánh giá tình hình từ nay đến cuối năm 2016, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, bên cạnh những yếu tố thuận lợi của 6 tháng đầu năm, trong thời gian tới kinh tế nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Với việc giảm thu ngân sách do giá dầu giảm cũng như các yếu tố không thuận của thiên tai, dịch bệnh và những tác động bất lợi của kinh tế, thị trường thế giới đang đặt ra rất nhiều áp lực cho công tác thu nội địa trong thời gian tới.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, đặc biệt là hoàn thành dự toán NSTW 2016, Tổng cục Thuế xác định nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm của 6 tháng cuối năm là:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2016.

Thứ hai, triển khai các chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ (19-2006/NQ-CP, 36a/NQ-CP, 35/NQ-CP), đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng thể chế, chính sách pháp luật về thuế.

Thứ năm, trên cơ sở kết quả cải cách kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2015, phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, phổ biến; đồng thời xây dựng kế hoạch cải cách giai đoạn 2016 - 2020 để đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hoá công tác thuế theo đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chú trọng đẩy mạnh cải cách TTHC thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh.

Thứ sáu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành.

Hoan nghênh những nỗ lực của toàn thể ngành Thuế trong 6 tháng đầu năm 2016, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đánh giá cao kết quả mà ngành Thuế đã đạt được. Thứ trưởng cho biết, trong trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình thiên tai, xâm nhập mặn, hạn hán miền trung,... kéo theo ảnh hưởng đến nguồn thu tại một số địa phương. Bên cạnh đó, là giá dầu giảm sâu trong những tháng qua đã tác động làm giảm nguồn thu NSNN, nhất là ngân sách trung ương.... Vì  thế Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 với mục tiêu giải quyết khó khăn không chỉ trước mắt cho doanh nghiệp mà về lâu dài, để thúc đẩy kinh doanh bền vững, nâng cao môi trường kinh doanh.

"Tôi đề nghị ngành thuế quán triệt Nghị quyết 35 và 19 của Chính phủ để tổ chức thực hiện giải pháp nhằm vừa tạo điều kiện sản xuất kinh doanh bền vững vừa đảm bảo chống thất thu nợ đọng, chuyển giá cũng tạo điều kiện môi trường kinh doanh"- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh. 

(T.H)