Ngành Thuế phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NS năm 2014

Tổng cục thuế ban hành Công văn 4522/TCT-TCCB gửi Cục Thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đẩy mạnh công tác thu thuế những tháng cuối năm 2014.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Triển khai nhiệm vụ công tác thuế 9 tháng đầu năm 2014 trong bối cảnh thế giới và khu vực vừa có những thuận lợi, nhưng cũng có không ít rủi ro, thách thức, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp và diễn biến khó lường. Nhất là tình hình đã phát sinh nhiều khó khăn do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định ở Biển Đông, đồng thời tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.

Thêm vào đó, thiên tai, dịch bệnh xảy ra ở một số địa phương gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, việc làm và đời sống của nhân dân. Ngoài ra, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, bên cạnh việc hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế cũng đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách. Bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, thu ngân sách 9 tháng ước đạt 507.681 tỷ đồng, bằng 81,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 115,4% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên căn cứ phương án đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu nội địa (trừ dầu, trừ đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại) năm 2014 ước đạt 494.000 tỷ đồng thì kết quả thu 9 tháng đạt 366.013 tỷ.

Như vậy, nhiệm vụ thu quý IV/2014 còn lại là 127.987 tỷ đồng (bình quân 01 tháng phải thu đạt 42.662 tỷ đồng, tăng 5% so với bình quân 9 tháng đầu năm). Do đó, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Thuế theo Công văn số 251/TCT-TCCB ngày 20/01/2014 của Tổng cục Thuế về phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế 2014 và nội dung phát động phong trào thi đua kèm theo Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 9/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tổ chức Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV;Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút năm 2014 với khẩu hiệu “Công chức, viên chức và người lao động ngành Thuế quyết tâm phn đấu hoàn thành xut sắc nhiệm vụ thu Ngân sách năm 2014”

Theo đó, ngành thuế sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp để truy thu khoản thuế kịp thời, đặc biệt là các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu; Triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng, cưỡng chế thu thuế, tăng cường nguồn nhân lực đảm bảo công tác quản lý nợ thuế; Tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ cán bộ công chức thuế, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm khi thực thi công vụ.

Tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2013 và truyền thống thi đua yêu nước sôi nổi của ngành. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đề nghị các Vụ, đơn vị và các Cục Thuế, Chi cục Thuế cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng tốt những thời cơ, thuận lợi, đồng lòng quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Thuế quý IV và cả năm 2014 ở mức cao nhất, góp phần tích cực cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015).

Thời gian thực hiện công tác thi đua này bắt đầu từ 01/10/2014 đến 31/12/2014.

(T.H)