Ngành Thuế sẽ bố trí cán bộ làm việc cả thứ bảy để phục vụ người nộp thuế

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 5384/TCT-TCCB, yêu cầu các Vụ, đơn vị và Cục Thuế các tỉnh, TP bố trí công chức phục vụ người nộp thuế để đảm bảo công tác thu nộp NSNN theo đúng tiến độ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, cơ quan thuế bố trí công chức để tiếp nhận và giải quyết TTHC thuế, phục vụ người nộp thuế kịp thời; phối hợp với Kho bạc Nhà nước cập nhật liên tục số thu NSNN; đảm bảo hệ thống thu nộp thuế với các ngân hàng, kho bạc luôn trực tuyến và thông suốt, kể cả bố trí công chức trực và làm viêc ngày thứ bảy theo tình hình thực tế của đơn vị.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương, kỷ luật, tập trung cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh theo Nghị quyết 19/NQ-CP; Chỉ thị 01/CT-TCT ngày 14/9/2015 của Tổng cục Thuế về đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

(PV)