Ngành Thuế tăng cường công tác quản lý cán bộ

(eFinance Online) -Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam vừa ký văn bản 1744/TCT-TCCB gửi tới Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
Ảnh minh họa - nguồn internet. Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thời gian qua, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế nhận được đơn thư liên quan đến một số Cục Thuế địa phương. Qua rà soát cho thấy, công tác cán bộ tại nhiều đơn vị cấp cơ sở chưa triển khai thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là khâu bố trí sử dụng công chức; việc bổ nhiệm lãnh đạo có dấu hiệu ưu ái người nhà; việc thực hiện luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác trong thực tế còn có dấu hiệu cả nể, né tránh, ngại va chạm hoặc cục bộ nên không thực sự đảm bảo mục đích, hiệu quả, còn gây ra tâm lý bức xúc, đẫn dến đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài;...

Thực hiện chỉ đạo của bộ Tài chính và nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của Nhà nước, của Bộ Tài chính, của Tổng cục Thuế trong công tác quản lý cán bộ. 

Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc quy định về tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo. Kiên quyết không bổ nhiệm mới, đề nghị bổ nhiệm mới công chức lãnh đạo khi cá nhân chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định. Công tác bổ nhiệm phải đảm báo khách quan, công khai, minh bạch, xuất phát từ nhu cầu thực tế; phải đảm bảo quy trình thủ tục và các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Nghiêm cấm việc lạm quyền để “ưu ái người nhà” hoặc bố trí những người không thực sự xứng đáng vào các vị trí lãnh đạo. Lãnh đạo Cục Thuế phải nêu gương trong việc sắp xếp, bố trí những người có quan hệ gia đình công tác tại cơ quan, đơn vị; không bố trí ở các vị trí bị cấm theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng và các vị trí nhạy cảm, dễ gây thắc mắc, dư luận không tốt.
Thực hiện nghiêm túc quy định về luân chuyển, luân phiên, điều động và chuyển đổi vị trí công tác; phải xây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn và hàng năm để báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng thời hạn; việc triển khai phải dựa trên cơ sở kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khoa học, hợp lý và phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đơn vị; phải căn cứ vào yêu cầu công tác, vị trí làm việc, phù hợp với trình độ, năng lực của công chức và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; phải coi trọng công tác phổ biến chủ trương, quán triệt tư tưởng, giúp công chức thông suốt về tư tưởng, thống nhất nhận thức để tự giác quyết tâm thực hiện. Nghiêm cấm việc lợi dụng công tác luân chuyển, luân phiên, điều động, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để điều chuyển người trung thực, thẳng thắn, người có năng lực nhưng không hợp với mình đi nơi khác, sang vị trí công việc khác. Kiên quyết chống lại các hành vi vụ lợi; các biểu hiện bè phái, cá nhân chủ nghĩa... trong công tác luân chuyển, luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác.
Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định bổ nhiệm lại, thực hiện nghiêm túc các quy định về đi công tác nước ngoài và nghỉ đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

Đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, thường xuyên phát động phong trà thi đua trong cơ quan, đơn vị nhằm động viên, khích lệ công chức, viên chứ, người lao động khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm, phát huy sáng kiến cải tiến, tao bước chuyển biến căn bản trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc, trong thái độ tác phong, ứng xử với người nộp thuế, phát hiện và nhân rộng kịp thời các nhân tố tích cực để công chức khác học tập.Thường xuyên triển khai và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị; phổ biến quán triệt kịp thời, thường xuyên các quy định về “10 điều kỷ luật đối với công chức, viên chức ngành Thuế”; “Những tiêu chuẩn cần “Xây” và những điều cần “Chống” đối với công chức, viên chức ngành Thuế”; “Văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành Thuế”; “Nghĩa vụ của công chức, viên chức”...

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị; thường xuyên rà soát, kiểm tra việc chấp hành các nội dung công chức, người lao đọng đã ký cam kết với cơ quan thuế và thường xuyên tổ chức các Tổ công tác kiểm tra đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm công chức vi phạm kỷ luật lao động, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người nộp thuế. Thực hiện nghiêm túc các quy định về xử lý kỷ luật công chức theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ và các văn bản liên quan, trong đó đặc biệt lưu ý các nội dung về thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật; thành phần hội đồng kỷ luât; trình tự thủ tục kỷ luật, đảm bảo theo đúng quy định.

(T.H)