Ngành thuế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2015 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã đồng loạt triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thất thu, tích cực thu hồi nợ đọng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Bên cạnh các biện pháp giám sát theo dõi, quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2015 đến từng đơn vị, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Cơ quan thuế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi đối với người nợ thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày và đã hết thời hạn gia hạn nộp thuế.

Đặc biệt, đã thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhờ đó, ước thực hiện 11 tháng, Tổng cục Thuế đã thu được hơn 39.100 tỷ đồng nợ đọng thuế của năm 2014 chuyển sang, tăng 27,1% so với cùng kỳ, bằng 102,9% chỉ tiêu thu nợ, trong đó bằng biện pháp quản lý nợ là gần 31.400 tỷ đồng; bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 7.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng chú trọng sửa đổi, bổ sung quy trình thanh tra, kiểm tra thuế gắn với xây dựng các ứng dụng CNTT phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, xây dựng các tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo, bỗi dưỡng, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực và kỹ năng cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Qua tổng hợp báo cáo nhanh, trong 11 tháng đầu năm 2015 cơ quan thuế đã thanh tra, kiểm tra được 68.001 doanh nghiệp, đạt 83,5% kế hoạch năm 2015, bằng 108,5% cùng kỳ năm 2014; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 10.246,8 tỷ đồng, bằng 97% cùng kỳ năm 2014. Riêng về thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá, năm 2015 ước thực hiện thanh tra, kiểm tra 2.421 DN lỗ, có dấu hiệu chuyển giá và có hoạt động giao dịch liên kết, giảm lỗ 4.437,6 tỷ đồng; truy thu, truy hoàn và phạt 508,1 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 190,1 tỷ đồng.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với cơ quan công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm gian lận, trốn thuế, cụ thể, tính đến tháng 11 năm 2015, cơ quan thuế đã chuyển cơ quan công an 1.616  hồ sơ, trong đó gồm các nội dung: vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, dấu hiệu trốn thuế; đề nghị phối hợp đôn đốc nợ đọng thuế ; có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế; tăng cường xử lý các đơn vị sử dụng hóa đơn bất hợp pháp...

(T.H)