Ngành Thuế tập trung đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra

Năm 2013, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra được 64.119 doanh nghiệp, đạt 88,46% kế hoạch và bằng 107,9% so với năm 2012; kiến nghị truy thu, truy hoàn, phạt 13.657,08 tỷ đồng bằng 103,3% so với năm 2012; giảm khấu trừ 1.233,83 tỷ đồng, bằng 145,14% so với năm 2012; giảm lỗ 15.711,99 tỷ đồng bằng 105,55% so với năm 2012; đã đôn đóc nộp vào ngân sách 9.672,83 tỷ đồng, bằng 127,41% so với năm 2012.

Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, kiểm tra ngành Thuế năm 2013. Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, kiểm tra ngành Thuế năm 2013.

Kết quả trên được bà Lê Thị Chinh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Tổng cục Thuế đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra, kiểm tra ngành Thuế năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2014 được tổ chức vào sáng ngày 11/4.

Tăng cường thanh kiểm tra, ngăn chặn hành vi chuyển giá

Theo bà Lê Thị Chinh, trong năm 2013, ngành Thuế đã thanh tra 8.480 doanh nghiệp, đạt 93% kế hoạch, bằng 115,3% so với năm 2012. Đồng thời, kiến nghị truy thu, truy hoàn, phạt 6.109,3 tỷ đồng bằng 95,7% so với năm 2012; giảm khấu trừ 432,23 tỷ đồng, bằng 124,4% so với năm 2012; giảm lỗ 7.199,2 tỷ đồng bằng 82,1% so với năm 2012. Ngành Thuế đã đôn đóc nộp vào ngân sách sau thanh tra 3.998,95 tỷ đồng, bằng 65,5% tổng số thuế truy thu, phạt và truy hoàn, bằng 116,2% so với năm 2012. 

Năm 2013, có 51/63 Cục Thuế thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch thanh tra. Một số Cục Thuế đạt cao là: Cục Thuế Quảng Ninh, Lai Châu, Lạng Sơn, Yên Bái, Gia Lai, Hà Nam. Có 39/63 Cục Thuế có số thu qua thanh tra tăng so với năm 2012; một số Cục Thuế có tỷ lệ tăng cao như Cục Thuế Hậu Giang (bằng 642,1%), Phú Thọ (bằng 423,2%), Hải Phòng (bằng 229,6%)... Các Cục Thuế cũng đã chú trọng hơn trong việc theo dõi đôn đốc số thu sau thanh tra vào ngân sách, do vậy tỷ lệ số nộp NS sau thanh tra đạt cao: Cục Thuế Sóc Trăng đạt 100%, Tây Ninh đạt 96,1%, Đồng Nai 92%...

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, ngành Thuế cũng đã tập trung triển khai thanh tra, kiểm tra theo một số chuyên đề, qua đó cũng phát hiện nhiều hành vi vi phạm của từng ngành, lĩnh vực, những vướng mắc về chính sách để có những kiến nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tế. Một trong số những chuyên đề nóng mà ngành Thuế tập trung quan tâm là thanh tra, kiểm tra chuyển giá.

"Toàn ngành đã có nhiều cố gắng trong việc đấu tranh chống chuyển giá, mà trọng tâm là chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp FDI có giao dịch liên kết, liên tục khai lỗ nhưng vẫn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh" - Bà Chi cho biết.

Kết quả sau khi đã thanh tra, kiểm tra 2.110 doanh nghiệp, truy thu, truy hoàn, phạt 988,1 tỷ đồng bằng 132,3% so với năm 2012; giảm khấu trừ 136,95 tỷ đồng bằng 87,8% so với năm 2012; giảm lỗ 4.192,86 tỷ đồng bằng 94,6% so với năm 2012. Trong đó truy thu chủ yếu tập trung ở khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (ĐTNN) (chiếm 40% tổng số thu), tỷ lệ số thu bình quân trên một số doanh nghiệp ĐTNN cũng tương đối cao (1,73 tỷ/DN). Trong số đó Cục Thuế TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Hải Phòng, Lâm Đồng... đạt được nhiều kết quả tốt khi triển khai công tác này.

Ngoài ra, công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá cũng đã tích lũy được kinh nghiệm bước đầu: Tổng kết, xây dựng kinh nghiệm các bước công việc trong quá trình tiến hành thanh, kiểm tra chuyển giá; Nhận dạng các hình thức chuyển giá, phương thức, thủ đoạn, chuyển giá, các hành vi vi phạm về chuyển giá để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra thuế; Tác động cảnh báo tích cực đến doanh nghiệp theo đó một số các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết đã tự điều chỉnh kê khai giảm lỗ, một số doanh nghiệp kê khai có lãi nộp ngân sách nhà nước; Tạo được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ của các cấp các ngành, của dư luận xã hội thuận lợi cho công tác chống chuyển giá.

Đảm bảo thanh tra tối thiểu 1,65%

Năm 2014 được đánh giá là năm đặc biểu bởi đây là thời gian chuẩn bị kết thúc giai đoạn 5 năm 2010 - 2015. Vì thế, toàn ngành Thuế đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp công tác thanh tra, kiểm tra thuế để phấn đấu hoàn thành kế hoạch mà Bộ Tài chính và Tổng cục giao. Theo đó, đảm bảo thanh tra đạt tối thiểu 1,65% và kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đạt tối thiểu 13% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra trên 14.000 tỷ đồng; số nộp ngân sách trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra 100% hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn; Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; đảm bảo số lượng; chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng tập trung vào các nhiệm vụ như: Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế; Hoàn thành chương trình cải cách và hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng lộ trình...

"Dự báo trong năm 2014, kinh tế vẫn đang trong giai đoạn khó khăn, tình hình vi phạm và tội phạm về thuế có khả năng gia tăng, đối với công tác quản lý thu cần tăng cường kiểm tra, thanh tra chống thất thu và gian lận thương mại. Ngành Thuế cần quyết liệu thực hiện những giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đấu tranh phòng chống gian lận và tội phạm về thuế" - bà Chi nhấn mạnh.

Tổng cục Thuế đưa ra 10 giải pháp cụ thể để triển khai nhiệm vụ công tác thanh, kiểm tra trong năm 2014. Theo đó, Tổng cục Thuế tổ chức sắp xếp, sớm bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra; triển khai giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đoàn, đội gắn với động viên, thi đua, khen thưởng, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2014; Tập trung triển khai công tác "chống các hành vi vi phạm về hóa đơn' qua ứng ứng dụng đối chiếu bảng kê hóa đơn" trong toàn ngành nhằm ngăn chặn, phát hiện xử lý kịp thời hành vi kinh doanh mua bán hóa đơn bất hợp pháp....

(T.H)