Ngành thuế tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015, ngày 2/3/2015 Tổng cục Thuế ban hành công văn số 801/TCT-TNCN chỉ đạo 63 Cục Thuế tỉnh/thành phố tập trung nguồn lực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ quyết toán thuế TNCN trên địa bàn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tổ chức tập huấn các nội dung chính sách thuế liên quan đến việc quyết toán thuế TNCN năm 2015 cho các tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế thực hiện tập trung vào các nội dung:

- Các trường hợp phải quyết toán thuế;

- Hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế;

- Lập và gửi hồ sơ quyết toán thuế;

- Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế;

- Cách tính thuế TNCN.

Cục Thuế căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương lựa chọn các hình thức dưới đây để tổ chức thực hiện việc tuyên truyền pháp luật về thuế TNCN phục vụ cho việc quyết toán thuế:

- Trực tiếp tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế về quyết toán thuế TNCN.

- Phối hợp với cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn để tuyên truyền, giải đáp về pháp luật thuế TNCN.

- Tuyên truyền, động viên khuyến khích người nộp thuế gửi hồ sơ quyết toán thuế TNCN qua mạng internet.

- Áp dụng các hình thức để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế như: bố trí địa điểm, bàn ghế, máy tính, nhân sự phù hợp; sử dụng công cụ truyền thông hoặc trực tiếp hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế TNCN và nội dung quyết toán thuế, thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế (mẫu tờ khai); hỗ trợ lập tờ khai, gửi hồ sơ quyết toán thuế; đối với địa phương có nhiều người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế cần có bộ phận hỗ trợ riêng, ...

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị các Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

(T.H)