Ngành Thuế tập trung nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử

(eFinance Online) - Tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ, trong năm 2017 và định hướng đến năm 2020, ngành Thuế cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính mà trọng tâm là tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Nhiều nhóm giải pháp

Quan trọng nhất, là đạt được các mục tiêu đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 3 nhóm chỉ tiêu: Hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Ngành Thuế phải phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế còn không quá 119 giờ/năm, phấn đấu đến năm 2020 còn tối đa là 110 giờ/năm. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển thị trường tài chính, dịch vụ tài chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp (DN) và người dân.

Nhằm cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Tổng cục Thuế đang khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, dự kiến sẽ sớm ban hành với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp như: Nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; nhóm giải pháp để đạt mục tiêu trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế; nhóm giải pháp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; nhóm giải pháp về giảm giờ; phát triển hệ thống đại lý thuế; tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong nộp thuế.

Để thực hiện những công việc này, ngành Thuế sẽ tập trung rà soát chính sách, gỡ bỏ những thủ tục rườm rà gây cản trở cho người dân và DN. Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh tin học hóa ngành Thuế, góp phần thực hiện Chính phủ điện tử.Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ tiếp tục rà soát để sửa đổi bổ sung các nội dung liên quan như: hỗ trợ, đăng ký thuế, kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, quyết toán thuế, mẫu tờ khai... quy định tại các văn bản như thông tư, quyết định của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho tái quy trình nghiệp vụ.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đối tượng nộp thuế để phục vụ quản lý thuế, đáp ứng xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thuế, thực hiện kết nối thông tin với các bộ, ngành để thực hiện cơ quan thuế điện tử cũng sẽ là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu của Tổng cục Thuế.

Có thể thấy, thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, các ban, ngành đều quyết tâm và đặt ra những mục tiêu và giải pháp thực hiện hết sức cụ thể. Tuy nhiên, để kết quả được như mong đợi, ngành Thuế phải thực hiện quyết liệt, chỉ đạo đồng bộ từ trên xuống dưới, đảm bảo xóa khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn.

Đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội tư vấn Thuế, thực hiện cải cách TTHC ngành Thuế cần đồng thời thực hiện 3 nội dung lớn: Thể chế chính sách, công nghệ quản lý về ứng dụng CNTT và tổ chức bộ máy. Đặc biệt phải tập trung cải cách vào công tác hoàn thuế giá trị gia tăng, công khai dữ liệu về hoàn thuế; đảm bảo giải quyết hoàn thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP đã đề ra mục tiêu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tối thiểu đạt 95% trong hoàn thuế. Đây cũng là một trong những vấn đề được người dân và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong thời gian vừa qua.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 v/v áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, Tổng cục Thuế đã xây dựng và nâng cấp các hệ thống ứng dụng có liên quan của ngành Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử cho các DN tại 13 tỉnh, thành phố. Ngày 30/12/2016, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 6122/TCT-KK triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử. Cụ thể,tại Tổng cục Thuế đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng, triển khai dự án hoàn thuế điện tử. Tại các cục thuế thí điểm đã thành lập các Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai, nhóm hỗ trợ dịch vụ hoàn thuế điện tử, đồng thời thực hiện tuyên truyền, tập huấn theo nhiều phương thức cho các DN biết và tham gia đăng ký phối hợp triển khai thí điểm dịch vụ, giúp NNT hiểu rõ mục đích, lợi ích, quy trình, thủ tục thực hiện hoàn thuế điện tử.

Bên cạnh đó, từ ngày 09/01/2017, Tổng cục Thuế đã áp dụng thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử tại TP. Hà Nội và TP. Hải Phòng. Từ ngày 01/3/2017, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ hoàn thuế điện tử theo kế hoạch đã đề ra tại 11 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Kon Tum, Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Bình Thuận, Thái Nguyên.

Song song với việc nâng cấp hệ thống ứng dụng CNTT đáp ứng dịch vụ hoàn thuế điện tử, trong năm 2017, ngành Thuế đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại cấp Tổng cục Thuế cũng như các cục thuế địa phương, nhằm giúp cộng đồng DN biết những lợi ích khi sử dụng dịch vụ hoàn thuế  điện tử, từ đó nhận được sự ủng hộ của cộng đồng DN tham gia dịch vụ hoàn thuế điện tử.

(Nam Anh)