Ngành Thuế thu 531.520 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(eFinance Online) -Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2018 do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 531.520 tỷ đồng, bằng 49,7% so với dự toán, tăng 13,9% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 29.565 tỷ đồng, bằng 82,4% dự toán, tăng 25,3%. Thu nội địa ước đạt 496.782 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112,1% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức, LNCL và thu từ xổ số kiến thiết ước đạt 402.506 tỷ đồng, bằng 46,4% so với dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ.

Theo đánh giá, kết quả thu NSNN đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu (6 tháng năm 2017 đạt 44,6% số thực hiện cả năm, tăng 13% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2016 đạt 45,4%, tăng 6,6% so cùng kỳ; 6 tháng năm 2015 đạt 46,1%, tăng 11% so cùng kỳ) do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Giá dầu thô ước đạt khoảng 71 USD/thùng, cao hơn dự toán 21 USD. Thị trường bất động sản sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở hầu hết các địa phương đạt khá. Tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 74,2% dự toán, tăng 19% cùng kỳ, tiền thuê đất ước đạt 70,9% dự toán, tăng 22,6% so cùng kỳ.

Để có được kết quả quan trọng trên là nhờ sự nỗ lực của toàn hệ thống cơ quan thuế các cấp, của cán bộ, công chức ngành Thuế trong việc áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thuế, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách đi đôi với việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác quản lý, hạn chế nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ tình hình kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…  

Ngành Thuế đã kịp thời cập nhật các loại hồ sơ thuế; kiểm tra, kiểm soát hồ sơ khai thuế, phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phát sinh, nộp không đúng, không đủ số thuế phải nộp... từ đó có biện pháp chấn chỉnh kịp thời để nâng cao tính tự giác tuân thủ pháp luật về thuế. 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ khai thuế đã nộp/phải nộp đạt 95%; tỷ lệ hồ sơ khai thuế đúng hạn/đã nộp đạt 95%; tỷ lệ NNT nộp HSKT qua mạng đạt 99,96%.

Phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch đầu tư các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ số lượng mã số thuế đang hoạt động, mã số thuế ngừng, nghỉ hoạt động, đóng mã số thuế. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn quốc có 64.119 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm 2017 nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 669.342 doanh nghiệp, tăng 33.467 doanh nghiệp (5,26%) so với thời điểm 31/12/2017.

Các Cục Thuế đã có nhiều nỗ lực và biện pháp quản lý chặt chẽ hoàn thuế GTGT. Việc thực hiện giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã đảm bảo theo đúng quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành, các quy trình liên quan của ngành.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách nhà nước, với mục tiêu phấn đấu thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 18,5% số doanh nghiệp đang hoạt động. 6 tháng đầu năm cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 30.189 doanh nghiệp, đạt 33,84% kế hoạch năm, bằng 107,1% cùng kỳ năm 2017; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.764,8 tỷ đồng, giảm khấu trừ 508 tỷ đồng, giảm lỗ 9025,7 tỷ. Số tiền thuế nộp vào ngân sách là 2.615,3 tỷ đồng, đạt 45,37% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời chú trọng công tác quản lý nợ thuế, tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng: Tổng cục Thuế đã xây dựng và giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 đến từng đơn vị, từng công chức, lãnh đạo; chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định, quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Tính đến 30/6/2018, các Cục Thuế đã đôn đốc, thu hồi được 17.944 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 43,1% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 12.633 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng.

(T.H)