Ngành Thuế thu ngân sách 10 tháng ước đạt 84,7% so với dự toán

(eFinance Online) - Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách Nhà nước của ngành Thuế trong tháng 10/2016 ước đạt 87.200 tỷ đồng, bằng 10,8% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,3% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 2.600 tỷ đồng, bằng 4,8% dự toán, bằng 51,7% cùng kỳ (trên cơ sở sản lượng khai thác đạt 1.180 ngàn tấn và giá dầu thô bình quân là 48 đô la 1 thùng). Thu nội địa ước đạt 84.600 tỷ đồng, bằng 11,2% dự toán, bằng 107,6% cùng kỳ. Số thu trừ đất, trừ cổ tức và lợi nhuận còn lại (CT&LNCL) ước đạt 71.900 tỷ đồng, bằng 11,1% dự toán, bằng 113,3% cùng kỳ. 

Luỹ kế thu 10 tháng năm 2016 ước đạt 685.565 tỷ đồng (không bao gồm khoản thu từ bán cổ phần của Nhà nước tại các doanh nghiệp), bằng 84,7% so với dự toán và bằng 106,9% so với cùng kỳ năm 2015.  Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 32.458 tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán, bằng 57,6% cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 653.107 tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Số thu không kể tiền SD đất, CT&LNCL ước đạt 548.082 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, nhìn chung tổng thu nội địa 10 tháng đầu năm của nhiều địa phương thu đạt khá. Theo đó, có 48/63 địa phương đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt >83,3%), trong đó có 30/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán đạt khá (thu đạt trên 90%) nguyên nhân chủ yếu do thu từ tiền sử dụng đất của các địa phương tăng cao trong 10 tháng đầu năm. Còn 15/63 địa phương chưa đảm bảo tiến độ thực hiện dự toán (thu đạt dưới 83,3%).

Trong tháng 10/2016, Tổng cục Thuế đã tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của Bộ và Chính phủ. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục Thuế đã rà soát thông báo danh sách doanh nghiệp (DN) nợ thuế trên 50 triệu đồng của 13 Cục Thuế có số thu điều tiết TW và danh sách DN nợ thuế từ 3 tỷ đồng trở lên đối với 50 Cục Thuế còn lại để các Cục Thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ và công khai thông tin.

Tổng số có 34.779 DN với tổng số tiền thuế nợ là 39.555 tỷ đồng, trong đó 13 tỉnh điều tiết NSTW có 34.141 DN với tổng số tiền thuế nợ là 32.248 tỷ đồng và 50 tỉnh còn lại có 638 DN với tổng số tiền thuế nợ là 7.306 tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/10/2016 các cục Thuế đã đôn đốc cưỡng chế đã thu được 3.894 tỷ đồng (cưỡng chế thu được 1.642 tỷ đồng, người nộp thuế tự nộp là 2.252 tỷ đồng). Cũng theo báo cáo, đã có 36 DN đã nộp hết tiền thuế nợ 403 tỷ đồng. 

(T.H)