Ngành thuế tích cực kiểm tra, phát hiện hành vi tham nhũng

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế có Công văn số 2842/TCT-KTNB yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, TP chủ động kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đồng thời, khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị để khuyến khích mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng; đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động trong cơ quan, tạo điều kiện để mọi người tham gia phát hiện hành vi tham nhũng.

Ngành thuế cũng sẽ tích cực nâng cao giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, ban thanh tra nhân dân nhằm kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật.

(T.H)