Ngành thuế triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hoá tập trung

(eFinance Online) - Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2011-2015, ngành Thuế đã tiến hành triển khai các hệ thống ứng dụng CNTT tập trung tại Tổng cục Thuế đưa các dữ liệu quản lý thuế về tập trung quản lý trên một hệ thống, chuyển dần mô hình ứng dụng từ phân tán tại các địa phương về Tổng cục.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngoài việc xây dựng ứng dụng tập trung, ngành Thuế cũng đang tiến hành xây dựng các ứng dụng trực tuyến phục vụ người nộp thuế ngoài Internet nhằm mục đích giảm thiểu thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả cũng như tính minh bạch trong công tác thu thuế, trong đó tiêu biểu phải kể đến hệ thống kê khai thuế qua mạng (iHTKK), hệ thống quản lý dữ liệu tập trung TaxPayer Hub (TPH), hệ thống quản lý đối chiếu dữ liệu bảng kê (DCBK), mở rộng nâng cấp hệ thống cổng thông tin điện tử (website) cùng nhiều dự án khác.

Do có nhiều tính năng nổi trội như tính linh hoạt, dễ dàng mở rộng, quản trị tập trung, triển khai nhanh chóng,... mà hệ thống công nghệ thông tin hiện tại đang dần hướng tới các hệ thống ảo hóa, điện toán đám mây cũng như các hệ thống xử lý dữ liệu lớn đặc thù. Tổng cục Thuế đã triển khai hơn 80% ứng dụng ngoài TMS trên hệ thống ảo hóa và hệ thống xử lý dữ liệu lớn. Với số lượng người nộp thuế ngày càng tăng trưởng nhanh chóng, các chỉ tiêu quản lý thuế ngày càng nhiều và càng phức tạp thì CNTT là công cụ là phương tiện không thể thiếu trong hoạt động quản lý của ngành Thuế.

Tính đến năm 2015, các ứng dụng đang triển khai như iHTKK, TPH,… đều đang sử dụng các máy chủ ứng dụng (application Server) trên nền ảo hóa đều được tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống, đồng thời với việc tăng số lượng máy chủ ứng dụng trên ảo hóa thì phải nâng cấp đồng bộ hệ thống máy chủ CSDL và các hệ thống lưu trữ liên quan. Cụ thể:

- Triển khai mở rộng iHTKK, hệ thống nộp thuế điện tử.

- Triển khai mở rộng hệ thống tra cứu hóa đơn

- Tập trung và chuyển đổi thí điểm ứng dụng QLAC, BCTC từ địa phương về TTDL của Tổng cục Thuế

- Triển khai mở rộng các hệ thống kết nối và trao đổi dữ liệu đi kèm với các hệ thống nêu trên để đảm bảo tính đồng bộ, hiệu năng và hoạt động thông suốt của hệ thống

- Triển khai mở rộng hệ thống quản lý người dùng trên nền tảng Active Directory cho các Chi cục Thuế được tính hợp về miền tại TTDL Tổng cục Thuế, nâng cấp dung lượng hòm mail của người dùng, triển khai mở rộng hệ thống thư điện tử của ngành Thuế đáp ứng yêu cầu tập trung người dùng nêu trên.

- Triển khai hệ thống quản lý văn bản điện tử theo kế hoạch của Bộ Tài chính

- Tăng cường hệ thống quản trị, theo dõi, giám sát hệ thống. Đây là các hệ thống được triển khai trên nền tảng các máy chủ ảo. Khi triển khai một hệ thống ứng dụng đều có cấu phần triển khai, nâng cấp hệ thống quản trị, giám sát. Vì vậy, hạ tầng kỹ thuật cần thiết phải đáp ứng sẵn sàng.

Với mục tiêu triển khai hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống ảo hoá tập trung, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện thay thế hệ thống máy chủ Blade hết hạn khấu hao và chuyển đổi lên hệ thống ảo hóa Tổng cục Thuế; thay thế và chuyển đổi hệ thống máy chủ dữ liệu lớn nhằm duy trì hiệu năng hệ thống hiện tại; cung cấp nền tảng hạ tầng CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án mới và triển khai mở rộng các dự án trong năm 2014 - 2015.

Đồng thời, nâng cấp hệ thống lưu trữ cho hệ thống ảo hóa và cơ sở dữ liệu đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ, triển khai mới và triển khai mở rộng các hệ thống. Nâng cấp hệ thống sao lưu dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ kê khai thuế qua mạng đảm bảo an toàn dữ liệu.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ cán bộ thuế và người nộp thuế, đặc biệt là hệ thống hỗ trợ khai thuế trực tuyến, tăng tốc độ xử lý, đảm bảo hệ thống trực tuyến hoạt động thông suốt 24/24.

(Trung Dũng)