Ngành Thuế ứng dụng CNTT triển khai hiệu quả Nghị định 41

(eFinance Online) - Thực hiện theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế đã khẩn trương thực hiện các biện pháp triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế gia hạn thuế, tiền thuê đất, trong đó có các giải pháp công nghệ thông tin.
763.141 số doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng dịch vụ công quốc gia). Ảnh: Quang Minh.763.141 số doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng dịch vụ công quốc gia). Ảnh: Quang Minh.

Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, Nghị định số 41/2020/NĐ-CP có ảnh hưởng đến số lượng rất lớn người nộp thuế (NNT) và phát sinh khối lượng lớn công việc mà cơ quan thuế phải tiếp nhận và xử lý gia hạn cho NNT. Trong khi đó vẫn phải đảm giãn cách xã hội, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chính vì vậy, Tổng cục Thuế đã nhanh chóng tiến hành chuẩn bị hạ tầng cũng như các giải pháp công nghệ kỹ thuật đảm bảo phần lớn doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể gửi đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử. Đồng thời hỗ trợ cơ quan thuế các cấp xử lý tự động việc kiểm tra, xác định và gia hạn các khoản thuế, tiền thuê đất của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên các phần mềm quản lý thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ NNT trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế sau khi được gia hạn.

Bên cạnh việc nâng cấp phần mềm khai thuế để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thông báo cho cơ quan thuế về việc doanh nghiệp thuộc đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Tổng cục Thuế tập trung nâng cấp các ứng dụng của ngành Thuế để tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế, xác định lại thời hạn nộp của các khoản thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Hiện nay, có 763.141 số doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử (trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng dịch vụ công quốc gia). Với số lượng tài khoản lớn, để người nộp thuế và cơ quan thuế được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi, Tổng cục Thuế đã nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế giúp hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế thực hiện gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế đã hoàn thành triển khai chức năng để doanh nghiệp khai điện tử giấy đề nghị gia hạn nộp trên Hệ thống Thuế điện tử (eTax) và ứng dụng hỗ trợ kê khai (HTKK); hoàn thành triển khai chức năng để cá nhân có tài khỏan trên hệ thống Thuế điện tử (eTax) có thể khai điện tử giấy đề nghị gia hạn nộp.

Việc ứng dụng CNTT có hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đã giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho NNT kê khai, nộp hồ sơ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng người dân, doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo số liệu mới nhất, tính đến 16h ngày 27/04/2020 đã có 47.931 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (47.645 của doanh nghiệp, 286 của cá nhân) được gửi theo hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

Tổng cục Thuế đang tiếp tục tích hợp dịch vụ với Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) để hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị gia hạn thông qua đăng nhập từ Cổng DVCQG.

Song song với việc thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu nhận Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi theo hình thức điện tử, Tổng cục Thuế đang đánh giá, phân tích để tiếp tục triển khai nâng cấp các phần mềm quản lý thuế nhằm hỗ trợ cơ quan thuế xử lý gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, gia hạn, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất; Bổ sung các báo cáo thống kê, tổng hợp về tình hình, kết quả triển khai gia hạn theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP… 

Thu Hằng