Nghệ An: 93,29% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử

Thông tin từ Cục thuế Nghệ An cho biết, tính đến ngày 30/9/2015 toàn tỉnh đã có 7.350 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử (NTĐT) với cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế đạt 93,29 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nguyễn Đại Trí tặng bằng khen cho Cục Thuế với thành tích triển khai NTĐT. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục thuế Nguyễn Đại Trí tặng bằng khen cho Cục Thuế với thành tích triển khai NTĐT.

Như vậy, Nghệ An đã trở thành 1 trong 25 tỉnh cán đích đầu tiên về tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu 90% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử trước ngày 30/9/2015 theo Công điện số 04/CĐ-TCT ngày 22/9/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Để có được kết quả nêu trên, Cục thuế Nghệ An đã triển khai đồng bộ các giải pháp quyết liệt như: Giao chỉ tiêu thi đua triển khai NTĐT năm 2015 cho các phòng Kiểm tra thuế, các Chi cục Thuế từ đó nâng cáo trách nhiệm cho từng cán bộ kiểm tra thuế trong việc tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử; Tăng cường sự phối hợp với các Ngân hàng thương mại thông qua việc đề nghị các Ngân hàng cung cấp danh sách doanh nghiệp mở tài khoản tại Ngân hàng để gửi các phòng Kiểm tra, các Chi cục liên hệ tuyên truyền, vận động NNT tham gia NTĐT. Đồng thời, gửi Ngân hàng danh sách NNT chưa đăng ký với Ngân hàng để cùng đôn đốc thực hiện; Đa dạng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT trong quá trình thực hiện NTĐT, nhằm đảm bảo cho NNT an tâm, tin tưởng vào việc triển khai NTĐT của cơ quan Thuế…

Được biết, từ tháng 12/2015, Cục Thuế tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An và các Chi nhánh Ngân hàng đã cung cấp dịch vụ NTĐT trên toàn tỉnh sẽ chỉ cung cấp dịch vụ nộp thuế bằng hình thức điện tử và không thực hiện thu thuế trực tiếp tại quầy (trừ trường hợp lỗi hệ thống) theo nội dung công văn số số 8112/BTC-TCT ngày 18/6/2015 của Bộ Tài chính đã gửi Tổng giám đốc các Ngân hàng thương mại về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai nộp thuế điện tử. Từ đó, triển khai một cách có hiệu quả việc nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh.

(T.H)