Nghị định 91 và Thông tư 151 cắt giảm 88,36 giờ kê khai nộp thuế

Chiều ngày 28/10, tại buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí để phổ biến Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, việc ban hành, thực hiện Nghị định số 91 và Thông tư số 151, ngành Thuế dự kiến sẽ giảm được 88,36 giờ thực hiện khai và nộp thuế của người nộp thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam phát biểu.

Cắt giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian cho DN

Ngay từ đầu năm 2014 ngành Thuế, ngành Tài chính đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, rút ngắn thời gian doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục về thuế. Ngành Thuế đã và đang phấn đấu để đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm (trong đó cơ quan thuế phấn đấu giảm xuống còn 121,5 giờ). Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng, đòi hỏi quyết tâm của các cấp các ngành; trong đó trọng tâm là cơ quan thuế.

Ngày 25/8/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư, cắt giảm các thủ tục hành chính, được doanh nghiệp và người dân đánh giá cao, tạo nên bước đột phá trong chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính về thuế.

Đối với thẩm quyền của Chính phủ, ngày 01/10/2014 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP quy định việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 4 Nghị định về thuế (TNDN, GTGT, TNCN và Quản lý thuế). Trên cơ sở Nghị định 91, Bộ Tài chính đã khẩn trương soạn thảo và ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 91 nêu trên, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2014 và riêng đối với thuế TNDN, áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2014.

Thông tư số 151 được ban hành có nhiều nội dung tạo thuận lợi về chính sách thuế, cũng như cắt giảm một số thủ tục hành chính thuế để tiết kiệm thời gian và chi phí của người nộp thuế. Phạm vi điều chỉnh của Thông tư liên quan đến 4 lĩnh vực là Thuế GTGT, TNDN, TNCN và Quản lý thuế - tức là các thủ tục  hành chính về thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, nếu tính việc tiết kiệm thời gian chi phí tuân thủ pháp luật thuế, thì việc ban hành, thực hiện Nghị định số 91 và Thông tư số 151, ngành Thuế dự kiến sẽ giảm được 88,36 giờ thực hiện khai và nộp thuế của người nộp thuế.

Cụ thể, việc bỏ quy định đến ngày 31/12 hàng năm, cơ sở kinh doanh phải rà soát tất cả các trường hợp mua trả chậm, trả góp trong năm để khai điều chỉnh giảm mà hướng dẫn việc điều chỉnh vào thời điểm khi thực hiện thanh toán. Thực hiện giải pháp này sẽ giảm được số giờ nộp thuế GTGT là 12 giờ/năm.

Việc điều chỉnh mức doanh thu khai thuế GTGT theo quý từ mức tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống lên mức 50 tỷ đồng trở xuống và thời điểm kê khai theo quý áp dụng từ kỳ khai thuế GTGT quý IV năm 2014. Thực hiện giải pháp này sẽ giảm được số giờ nộp thuế GTGT của 91% doanh nghiệp là 29,36 giờ/năm và giảm số kê khai thuế GTGT là 8 lần/năm.

Việc bỏ quy định doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý. Doanh nghiệp thực hiện tạm nộp hàng quý và quyết toán thuế TNDN theo năm. Thực hiện giải pháp này sẽ giảm được số giờ nộp thuế TNDN là 47 giờ/năm; giảm số lần kê khai thuế TNDN là 4 lần/năm.

Bên cạnh đó, còn có nhiều điểm mới trong nội dung của Thông tư 151, liên quan đến các chế độ, chính sách và thủ tục hành chính về Thuế TNDN, GTGT, TNCN, và Quản lý thuế (như: Thông báo tạm ngừng kinh doanh; Kê khai thuế GTGT theo Quý; bỏ quy định Doanh nghiệp phải khai thuế TNDN tạm tính theo Quý; đơn giản các thủ tục quyết toán thuế TNCN; ...).

Không tác động tới thu NSNN

Nghị định 91 và Thông tư 151 cắt giảm 88,36 giờ kê khai nộp thuế ảnh 1
Bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế.

Một trong những điểm nổi bật về quản lý thuế tại Thông tư 151 là việc mở rộng đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý. Nếu trước đây người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống sẽ thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý thì hiện nay con số này được giãn cách thành 50 tỷ đồng. Đây được xem như là động thái tích cực của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đồng hành cùng DN trong giai đoạn khó khăn.

Bà Nguyễn Vân Chi - Vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế giải thích, hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một tỷ lệ lớn. Nếu trước đây khi làm kê khai theo quý ở ngưỡng 20 tỷ thì có khoảng 84% số doanh nghiệp nằm trong phạm vi đấy. Khi nâng lên mức 50 tỷ thì có khoảng 91% doanh nghiệp, tức là chỉ tăng 7%. Có thể khẳng định, việc thay đổi quy định này ở Thông tư 151 sẽ chỉ thay đổi về mặt thủ tục, và khiến luồng tiền vào ngân sách sẽ chỉ chậm lại khoảng 3 tháng, chứ không có chuyện giảm thu ngân sách.

Riêng đối với Nghị định 91, các nội dung trong Nghị định này tập trung chủ yếu vào việc gia hạn nộp thuế, xử lý về thủ tục,..  và chỉ có một phần nào đó ở việc phân kỳ nộp thuế, nên cũng sẽ không tác động tới số thu ngân sách.  

(T.H)