Nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 đã đạt nhiều kết quả quan trọng

Tại Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, năm qua, vượt qua những khó khăn do tình hình kinh tế, tài chính, tiền tệ thế giới và khu vực diễn biến phức tạp khiến giá dầu giảm mạnh và liên tiếp, nhiệm vụ công tác thuế năm 2015 đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng số thu NSNN do cơ quan thuế quản lý đạt 806.378 tỷ đồng, bằng 110,2% dự toán (tương ứng vượt 74.778 tỷ đồng), tăng 17,7% so với thực hiện năm 2014. Trong đó phần phấn đấu tăng thu nội địa với mức vượt 15,7% so với dự toán (tương ứng vượt 100.268 tỷ đồng) và tăng 26,2% so với thực hiện năm 2014 để kết tinh thành con số tuyệt đối 738.868 tỷ đồng, đã bù đắp đáng kể cho phần hụt thu từ dầu thô do giá giảm (tương ứng hụt 25.490 tỷ đồng), giúp cân đối và ổn định nguồn thu cho NSNN.

Trong bối cảnh bị tác động do giá dầu, khí giảm mạnh so với dự kiến dự toán, chỉ trừ duy nhất 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Bà Rịa - Vũng Tàu, còn lại 61/63 địa phương đều hoàn thành dự toán pháp lệnh, trong đó 59/63 địa phương có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NĐ-CP của Chính phủ về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là một trong những kết quả nổi bật của ngành Thuế.

Năm 2015, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ban hành các Thông tư hướng dẫn về chính sách thuế, qua đó đã giảm tiếp được trên 50 giờ (năm 2014 đã giảm được 370 giờ), đưa tổng số giờ nộp thuế của DN giảm xuống còn 117 giờ, đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết số 19/NQ-CP đặt ra. Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế và TTHC, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung đối với 44 quy trình, quy chế; trình Bộ Tài chính cắt giảm 63 TTHC, đơn giản hoá 50 TTHC.

Bằng nhiều biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc, tính đến 31/12/2015 cả nước đã có 98,95% số DN đang thuộc diện quản lý thuế thực hiện khai thuế qua mạng và hơn 95,3% DN đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với số tiền đã nộp vào NSNN trong năm 2015 là gần 155.000 tỷ đồng. Kết quả cải cách TTHC cùng với những đổi mới, tiến bộ mà ngành thuế ghi nhận trong các lĩnh vực: xây dựng chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng CNTT; quản lý tốt đối với các DN lớn; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về thuế; làm tốt công tác quản lý nội ngành… đã là hiện thân cho những nỗ lực của Tổng cục Thuế để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện thành công Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.

(PV)