Nhiều cục thuế đã triển khai tốt khai thuế qua mạng internet

Tại buổi họp báo chuyên đề về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế vừa diễn ra chiều ngày 10/8, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn cho biết, tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.HToàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: T.H

Tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn nhận định, công tác cải cách hành chính thuế nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói rêng luôn được Tổng cục Thuế ưu tiên quan tâm hàng đầu cùng với nhiệm vụ quản lý thu ngân sách nhà nước. Nhưng đúng là chưa bao giờ tốc độ cải cách thuế diễn ra với mức độ nhanh và mạnh mẽ như thời gian vừa qua.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã nghiêm túc tổ chức thực hiện, tập trung chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành bên cạnh chú trọng thực hiện quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước năm 2015, đã tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 7 Thông tư và trình Chính phủ ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 4 nghị định; chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Luật thuế để sửa đổi, bổ sung, đơn giản hóa chính sách và thủ tục hành chính thuế cho doanh nghiệp. Theo tính toán, với các giải pháp đã ban hành tại các văn bản pháp quy nay, tính đến 1/1/2015 số giờ nộp thuế dự kiến giảm được khoảng 370 giờ.

Từ 1/1/2015 tới nay, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP vừa qua, Tổng cục Thuế tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về thuế để nhằm giảm TTHC, giảm số giờ tuân thủ về thuế cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể:

Trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn một Luật sửa nhiều Luật nội dung về thuế GTGT, hóa đơn, thuế tài nguyên và quản lý thuế. Theo tính toán, việc sửa đổi TTHC tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC nêu trên đã giảm thêm được 10 giờ nữa liên quan đến nội dung đơn giản hóa thủ tục hóa đơn về kê khai, khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp.

Trình Bộ ban hành Thông tư số 96/2016/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP. Theo tính toán, việc sửa đổi hoặc bãi bỏ các thủ tục kê khai thuế TNDN theo Thông tư này sẽ gảm khoảng 30 giờ cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế còn đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để vừa tiết kiệm thời gian, chi phí của doanh nghiệp, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình khai thuế, tính thuế.

Tính đến ngày 30/6/2015 đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

Đồng thời, đã ký kết thỏa thuận với 27 ngân hàng thương mại để triển khai nộp thuế điện tử tại 63 địa phương trong cả nước. Theo đó, tính đến 30/6/2015, đã có 301.993 doanh nghiệp đăng ký tham gia nộp thuế điện tử, đạt 67,8% chỉ tiêu giao cho các cục thuế với số tiền nộp vào ngân sách nhà nước từ đầu năm 2015 đến 30/6/2015 là 35.119 tỷ đồng. Tổng cục Thuế phấn đấu đến 30/9/2015 sẽ đạt tỷ lệ trên 90% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. Nếu đạt được tỷ lệ khai thuế, nộp thuế điện tử trên 90% số doanh nghiệp trên phạm vi cả nước thì giải pháp này dự kiến sẽ góp phần làm giảm thêm 10 giờ nộp thuế cho doanh nghiệp.

"Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay với các giải pháp đã triển khai thực hiện nêu trên, số giờ nộp thuế sẽ giảm tiếp được khoảng 50 giờ, do đó sẽ đạt và vượt mục tiêu mà Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ đã đặt ra về việc giảm số giờ nộp thuế đối với người nộp thuế xuống dưới 121,5 giờ trong năm 2015." - Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn khẳng định.

(T.Hằng)