Nhiều lợi ích khi Triển khai hệ thống trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính cần triển khai hiện đại hóa quy trình quản ký thu, nộp thuế giữa Cơ quan Thuế - Kho bạc Nhà nước - Hải quan - Tài chính để thực hiện mục tiêu: Xây dựng hệ thống Thu thuế trực tiếp tập trung tại Kho bạc Nhà nước. Thực hiện chuyển đổi từ mô hình phân tán lên mô hình tập trung và bổ sung chữ ký điện tử vào hệ thống trao đổi thông tin: cơ quan Thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan, Tài chính trao đổi thông tin thu nộp bằng điện tử, thay thế bảng kê, chứng từ thu bằng giấy bằng bảng kê có chữ ký điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Từ năm 2001, các ngành đã đồng loại phối hợp triển khai đến nay hệ thống đã sử dụng ổn định và hiệu quả tại các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính, trao đổi thông tin về số phải thu, số đã thu của người nộp thuế qua đường điện tử. Góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho NNT khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách; Thông tin nhanh số thu vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc; Giảm nguồn lực nhập cùng loại thông tin về chứng từ thu tại các đơn vị thuộc ngành Tài chính; Tập trung quản lý đối với các khoản thu vào ngân sách nhà nước và các khoản tạm thu qua Kho bạc Nhà nước, khắc phục tình trạng không thống nhất về thông tin thu nộp; Đáp ứng xu hướng hiện đại hóa công tác tài chính quốc gia và xây dựng chính phủ điện tử.

Với hơn 2.000 điểm thu ngân sách, qua thống kê sơ bộ, các Ngân hàng đã thu được trên 500.000 tỷ đồng với gần 4 triệu lượt NNT đến thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách.

Song song với những lợi ích mang lại cho NNT, triển khai Hiện đại hóa thu nộp NSNN còn  mang lại nhiều lợi ích cho các cơ quan thuộc ngành Tài chính: cơ quan Kho bạc, cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, cơ quan Tài chính.

Có thể nói, việc triển khai này mang tính đột phá trong lĩnh vực thu nộp thuế, tạo thuận lợi cho các bên liên quan. Trong đó, lợi ích chung là xây dựng, tập trung dữ liệu về thu ngân sách của từng đối tượng nộp thuế. Các thông tin, dữ liệu này được chia sẻ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, tạo điều kiện thống nhất và đối chiếu được nhanh chóng, chính xác về số phải thu, số đã thu, số còn phải thu giữa cơ quan Thuế, Hải quan, KBNN và đối tượng nộp thuế.

Bên cạnh đó, chương trình đã khắc phục được tình trạng không thống nhất giữa cơ quan Kho bạc và cơ quan Thu về thông tin số thu ngân sách, tránh được tình trạng kiện cáo của NNT về việc sai thông tin trên chứng từ. Cùng với việc triển khai phối hợp thu với ngân hàng, ngành Kho bạc giảm bớt được đáng kể áp lực về biên chế, kinh phí hoạt động cho hệ thống khi không phải tổ chức các điểm thu ngoài trụ sở, thu phạt ngoài giờ hành chính.

(T.H)