Nợ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản: Sẽ bị cưỡng chế

Trong văn bản  gửi tới cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tổng cục Thuế yêu cầu có biện pháp cương quyết đối với các doanh nghiệp nợ thuế cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Cục trưởng cục thuế phải chỉ đạo, phân công các phòng liên quan thực hiện việc thông báo, đôn đốc việc thu nộp nợ thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế  đối với số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân còn nợ năm 2014 chuyển sang, cũng như số phát sinh còn phải nộp năm 2015, đảm bảo vào ngân sách nhà nước (NSNN) chậm nhất trước ngày 20/12.

Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN sau ngày 20/12 thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổ chức, cá nhân có vướng mắc về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (trữ lượng, giá tính) phải có văn bản gửi Cơ quan ban hành quyết định phê duyệt về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được giải quyết.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thông báo của cơ quan thuế (trừ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tạm hoãn, chưa thu theo Công văn số 723 của Thủ tướng Chính phủ).

(PV)