Nộp NSNN 100% phí cấp phép hoạt động bưu chính

Đây là nội dung tại Thông tư 185/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, từ ngày 20/01/2014, cơ quan thu lệ phí phải nộp NSNN 100% (thay vì 85% như quy định hiện hành) số lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính thu được.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tỉ lệ giữ lại và nộp NSNN đối với lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động viễn thông vẫn không thay đổi.

Đối với phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính, cơ quan được để lại 90% số phí thu được để trang trải chi phí cho công tác tổ chức thu phí, nộp NSNN 10% còn lại.

Biểu mức phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính được ban hành kèm theo Thông tư này, thay thế các quy định cũ tại Biểu mức ban hành kèm Quyết định số 215/2000/QĐ-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000.

(T.H)