Nộp thuế điện tử: Cục thuế TP. Đà Nẵng đã về đích

Thông tin từ Cục thuế TP. Đà Nẵng cho biết, tính đến 11 giờ 20 phút ngày 05/8/2015, đã có 11.588 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử. Như vậy, Cục thuế TP. Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao trước hạn gần 02 tháng, là một trong ba đơn vị có số lượng doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử cao nhất cả nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trong thời gian qua, để hoàn thành chỉ tiêu số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử của Tổng cục Thuế giao, Cục thuế TP. Đà Nẵng đã triển khai một cách tích cực, đồng bộ nhiều biện pháp đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về dịch vụ nộp thuế điện tử.

Chia sẻ về quãng thời gian khi triển khai, đại diện Cục thuế TP.Đà Nẵng cho biết, lúc mới đầu đâu đó vẫn còn triển khai cầm chừng, chưa quyết liệt. Bản thân doanh nghiệp cũng chưa mặn mà do chưa nắm bắt được đầy đủ lợi ích, mục đích của chủ trương này. Vì vậy, qua 05 tháng đầu năm 2015, toàn ngành chỉ mới có 1.082 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử, so với chỉ tiêu được Tổng cục Thuế giao chỉ đạt tới 9,35%. Điều này có nghĩa là chỉ còn 4 tháng Cục thuế để "tăng tốc". Nhiệm vụ này thật sự khó khăn nếu không có những biện pháp mang tính chất đột phá quyết liệt.

Ngay lập tức sau đó, Cục thuế TP. Đà Nẵng đã thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trong toàn ngành. Đối với nội bộ, huy động toàn thể cán bộ công chức trong ngành tham gia công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử đến các doanh nghiệp, không phân biệt đơn vị, lĩnh vực công tác; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị; yêu cầu các đơn vị giao chỉ tiêu cho từng bộ phận, từng cán bộ trong việc đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử; mặt khác, phát động phong trào thi đua về công tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử trong toàn ngành với giải thưởng cả trăm triệu đồng.

Đối với bên ngoài, Cục Thuế tham mưu cho UBND Thành phố chỉ đạo các ban ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố tích cực phối hợp, hỗ trợ ngành thuế trong việc khai dịch vụ nộp thuế điện tử đến các doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng thương mại đã được kết nối vào hệ thống với cơ quan thuế trong năm 2015 để bàn biện pháp tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức các “Ngày hội đăng ký nộp thuế điện tử” để doanh nghiệp đăng ký ngay tại cơ quan thuế; giải thích, hướng dẫn kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đăng ký cũng như nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong tháng 6 và tháng 7/2015, ngành thuế đã phối hợp với các ngân hàng thương mại đã tổ chức hàng chục buổi đăng ký nộp thuế điện tử tại cơ quan thuế với số lượng doanh nghiệp tham gia lên đến hàng nghìn đơn vị.

Sau khi thực hiện đồng loạt các biện pháp trên một cách quyết liệt,  tính đến 11 giờ 20 phút ngày 05/8/2015, đã có 11.588 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử. Cục thuế TP. Đà Nẵng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Tổng cục Thuế giao trước hạn gần 02 tháng, là một trong ba đơn vị có số lượng doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử cao nhất cả nước. Trong đó, có 2.866 doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước với số tiền trên 770,579 tỷ đồng.

Kết quả đó chính là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công chức ngành thuế Đà Nẵng trong thời gian qua, là động lực để ngành thuế Đà Nẵng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác này trong thời gian đến.

(T.Hằng)