Nước thiên nhiên chịu phí bảo vệ môi trường

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai có mức thu tối thiểu là 2 nghìn đồng/1 mét khối; tối đa là 3 nghìn đồng/1 mét khối.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trường hợp nước thiên nhiên (không phải là nước khoáng thiên nhiên) nước giếng, nước ngầm được khai thác, phải qua tinh lọc, đóng chai sử dụng làm nước uống thì không thuộc đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

(T.H)