OceanBank miễn phí nộp thuế điện tử cho Doanh nghiệp

Từ ngày 15/10/2015, OceanBank ban hành chương trình "Ưu đãi cho Khách hàng là tổ chức sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử tại OceanBank".

OceanBank miễn phí nộp thuế điện tử cho Doanh nghiệp

Theo đó, OceanBank  "miễn phí hoàn toàn" đối với dịch vụ nộp thuế điện tử qua cổng thông tin của Tổng cục thuế cho khách hàng, cụ thể: miễn phí mở tài khoản, miễn phí đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử, miễn phí giao dịch nộp thuế điện tử.

Dịch vụ Nộp thuế điện tử OceanBank triển khai giúp doanh nghiệp đơn giản hóa thủ tục, tiết kiệm thời gian, nộp thuế 24/7 kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể chủ động theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế một cách nhanh chóng và chính xác.

(T.H)