Phải ghi rõ tên hàng hóa trên hoá đơn GTGT

Đó là khẳng định của Tổng cục Thuế tại văn bản số 711/TCT-CS, trả lời những vướng mắc của doanh nghiệp và cơ quan Thuế các địa phương về thể hiện tên sản phẩm trên hoá đơn GTGT.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo văn bản của Tổng cục Thuế, tên hàng hoá ghi trên hoá đơn cần phải đảm bảo nguyên tắc thể hiện rõ ràng đúng loại hàng hoá.

Đồng thời, hóa đơn phải được thể hiện bằng tiếng Việt. Đối với trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn, hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố cần hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp để vừa đảm bảo quản lý về thuế, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp chấp hành chính sách pháp luật thuế...

(KD)