Phải lập hóa đơn khi cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã có công văn số 32/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Thực phẩm & Nước giải khát Ý Tưởng Việt (VIFB) và Công ty liên doanh TNHH KFC Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn về việc lập hóa đơn GTGT cho doanh thu bán lẻ của Công ty.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ theo quy định tại Khoản 2.b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì:

"Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ "người mua không lấy hóa đơn" hoặc "người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế".

(T.H)