Phải nộp bổ sung hồ sơ trước khi công bố quyết định thanh, kiểm tra thuế

Theo nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế tại Nghị định số 63/2013?NĐ-CP, người nộp thuế (NNT) phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung có thể nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế.

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì NNT tự khai bổ sung, điều chỉnh. Việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh.

Nếu cơ sở kinh doanh khai sót về số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đã nộp ở khâu nhập khẩu (kể cả số thuế GTGT đã nộp ở khâu nhập khẩu có chứng từ nộp thuế trước ngày 1/3/2012) thì số thuế GTGT đầu vào đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động thì được kê khai, khấu trừ bổ sung theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(T.H)