Phần mềm ứng dụng thuế cần có đủ thời gian để nâng cấp đáp ứng chính sách

(eFinance Online) - Năm 2015 công nghệ thông tin ngành Thuế đã hoàn thành chương trình công tác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Tổng cục Thuế cho biết, các ứng dụng CNTT đã hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp xử lý khối lượng thông tin về người nộp thuế (NNT) và quản lý thuế khổng lồ, góp phần tạo lập được các kho cơ sở dữ liệu về quản lý thuế. Thông qua các thông tin về đăng ký NNT, CSDL về nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế, nợ thuế của NNT và các CSDL hỗ trợ công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo tài chính doanh nghiệp, quản lý hóa đơn, ấn chỉ...

Ứng dụng CNTT đã hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan Thuế các cấp. Việc cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời cho các cấp nhằm hỗ trợ cho các lãnh đạo cơ quan thuế trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý tại đơn vị.

Ứng dụng CNTT đã hỗ trợ người nộp thuế, giảm thủ tục khai, nộp thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho người dân, cho doanh nghiệp. Việc khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử đã góp phần thay đổi cơ bản thủ tục khai thếu, nộp thuế, đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp như giảm chi phí, thời gian, nhân lực kê khai, nộp tờ khai và nộp thuế hàng tháng; chi phí lưu trữ tờ khai,...

Bên cạnh đó, việc công khai thông tin cho người nộp thuế đã góp phần tạo nên môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam: MINH BẠCH - CHUYÊN NGHIỆP - LIÊM CHÍNH - ĐỔI MỚI.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cũng nhìn nhận năm 2015 việc triển khai ứng dụng CNTT cũng còn một số nội dung hạn chế. Do chính sách thuế ban hành nhiều, bổ sung, sửa đổi quá nhanh dẫn đến các phần mềm phải liên tục nâng cấp trong thời gian rất ngawsnd dể đáp ứng kịp thời hiệu lực của chính sách thuế. Đồng thời, người sử dụng ứng dụng chưa nắm rõ, chưa kịp hiểu về chính sách thuế mới nên công tác triển khai ứng dụng CNTT còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để ứng dụng CNTT có thể trở thành công cụ, phương tiện hỗ trợ công tác quản lý thuế có hiệu quả thì phần mềm ứng dụng phải có đủ thời gian tối thiểu để nâng cấp đáp ứng chính sách; bên cạnh đó cơ quan Thuế các cấp phải tăng cường tuyên truyền các dịch vụ điện tử của ngành Thuế; tăng cường đào tạo sử dụng cho cán bộ Thuế và người nộp thuế.

(T.Hằng)