Phí sử dụng đường bộ và phí xăng dầu là 02 khoản thu có tính chất khác nhau

Trước một số ý kiến không đồng tình việc Chính phủ quy định thu phí xe mô tô như hiện nay và đề nghị nếu có thu phí xe mô tô thì phải giảm phí xăng dầu, Bộ Tài chính cho rằng, theo quy định pháp luật, phí sử dụng đường bộ và phí xăng dầu là 02 khoản thu có tính chất khác nhau.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, triển khai Luật Giao thông đường bộ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ. Trong đó, quy định thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (xe ô tô và xe mô tô), phí thu được sử dụng cho mục đích bảo trì đường bộ.

Thực hiện Nghị định số 18/2012/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện. Tại Thông tư quy định khung mức thu phí đối với xe mô tô, mức thu cụ thể do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định và đã có quy định miễn phí đối với xe mô tô của chủ phương tiện thuộc hộ nghèo theo quy định.

Về phí xăng dầu, trước đây thu đối với xăng, dầu (sử dụng cho các mục đích khác nhau như: sử dụng cho xe mô tô, xe ô tô, tàu thuyền, máy bay, sử dụng cho sản xuất,... Tiền phí thu được nộp ngân sách nhà nước, không dành riêng cho bảo trì đường bộ.

Ngày 15/11/2010, Quốc hội ban hành Luật thuế bảo vệ môi trường. Luật có hiệu lực thì hành kể từ ngày 01/01/2012. Trong đó, quy định xăng dầu thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường và khi thu thuế bảo vệ môi trường thì không thu phí xăng dầu. Tiền thuế thu được nộp ngân sách nhà nước, không dành riêng cho bảo trì đường bộ.

Vì vậy, Bộ Tài chính cho rằng kiến nghị thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô phải giảm phí xăng dầu là không hợp lý.

(Nam Anh)