Phí thẩm định điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

(eFinance Online) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 224/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, hoạt động quản lý, thanh lý tài sản; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông tư quy định, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên là 100.000 đồng/hồ sơ; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 800.000 đồng/hồ sơ; phí thẩm định điều kiện hoạt động quản lý, thanh lý tài sản đối với quản tài viên đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân và doanh nghiệp đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản là 500.000 đồng/hồ sơ.

Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước. 

Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi và nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Tổ chức thu lệ phí nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước. 

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2017.

(T.H)