Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân

(eFinance Online) -Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 217/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân.
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, công dân Việt Nam khi yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận không có tiền án theo quy định của pháp luật phải nộp phí là 50.000 đồng/lần/người.

Cục Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Công an cấp tỉnh là tổ chức thu phí.

Chậm nhất là ngày 5 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà nước.

Tổ chức thu phí được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí và nộp 20% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2017 và thay thế Thông tư số 168/2010/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. 

Được biết, khoản phí này thực chất là lệ phí cấp giấy xác nhận không tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài. Việc sửa đổi này nằm đáp ứng yêu cầu của Luật Phí, lệ phí.

(PV)