Phối hợp với đơn vị T-Van: Giải pháp đẩy nhanh nộp thuế điện tử

Nhằm đạt mục tiêu đến hết năm 2015 sẽ có 90% DN nộp thuế qua mạng, Tổng cục Thuế đang triển khai các biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó có việc đưa các đơn vị T-VAN tham gia vào cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Đây là một trong những giải pháp giúp cơ quan thuế mở rộng triển khai các dịch vụ thuế điện tử đồng thời giúp tạo thêm điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Bởi khi T-VAN được tham gia triển khai dịch vụ thuế điện tử, nó không chỉ tạo thêm kênh hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế nhanh chóng, chính xác; mà còn hỗ trợ cơ quan thuế tiết kiệm chi phí, nhân lực, tăng cường hiệu quả trong quản lý, xử lý thông tin về thuế, góp phần tích cực thực hiện cải cách và hiện đại hoá công tác quản lý. 

Việc đưa các đơn vị T-VAN tham gia vào cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho DN đang thực hiện kê khai thuế qua hệ thống của T-VAN có thể sử dụng luôn dịch vụ nộp thuế điện tử mà không cần chuyển qua hệ thống của cơ quan thuế. Hơn nữa  các công ty cung cấp các dịch vụ giải pháp công nghệ thông tin phục vụ người nộp thuế sẽ hỗ trợ DN, hộ kinh doanh nộp thuế qua mạng rất thuận lợi. 

Để đáp ứng yêu cầu nộp thuế điện tử qua T-VAN, ngày 18/5/2015 Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 912/QĐ-BTC (QĐ 912) kèm theo các quy định về việc nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN và xử lý sự cố trong quá trình nộp thuế điện tử.

Theo đó, QĐ 912 có những quy định đảm bảo tối đa quyền lợi của NNT như: Trường hợp có lỗi hệ thống hạ tầng kỹ thuật của tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN thì tổ chức có trách nhiệm thông báo cho DN biết và phối hợp với Tổng cục Thuế để được hỗ trợ. Trường hợp do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thì Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thông báo trên cổng thông tin điện tử về thời gian hệ thống tiếp tục vận hành. Trong quá trình nộp thuế điện tử, nếu gặp sự cố lỗi kỹ thuật thì NNT liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời. 

Đặc biệt, trong thời gian cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố theo thông báo của Tổng cục Thuế, DN sẽ không bị tính tiền chậm nộp cho khoản nộp có hạn nộp nằm trong khoảng thời gian hệ thống có sự cố. Các sai sót khác được phát hiện sau khi ngân hàng thương mại đã hạch toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước thì các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp giải quyết, đảm bảo NNT không bị tính tiền chậm nộp, nếu do lỗi của cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

(T.H)