Phú Thọ đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế

Trong năm 2015, đơn vị sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trong thời gian qua,ngành Thuế Phú Thọ đã kịp thời cụ thể hoá thành các công việc, nhiệm vụ và giao trực tiếp cho từng bộ phận, cán bộ triển khai thực hiện;chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của cán bộ thuế với người nộp thuế, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ; đơn giản hoá các thủ tục hành chính;tích cực chủ động biên soạn lại tài liệu các chính sách mới sửa đổi, bổ sung; đồng thời bố trí đủ cán bộ trực để giải đáp, hỗ trợ dưới mọi hình thức khi người nộp thuế yêu cầu. Các thủ tục, hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo đúng quy trình hoàn thuế... Do đó, đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cho cả cơ quan thuế và các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ, và được người nộp thuế ghi nhận, đánh giá cao.

Được biết thời gian tới, ngành Thuế Phú Thọ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ; triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những khiếu nại về thuế.

(T.H)