Phú Thọ mở 4 lớp tập huấn sử dụng quản lý thuế tập trung

Trong các ngày từ 9 đến 19/11/2015, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 4 lớp tập huấn về ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) cho 240 cán bộ thuế của các phòng thuộc Văn phòng Cục thuế, và 13 chi cục thuế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Một trong 4 lớp về quản lý hồ sơ và khai thác dữ liệu được Cục Thuế Phú Thọ tổ chức.Một trong 4 lớp về quản lý hồ sơ và khai thác dữ liệu được Cục Thuế Phú Thọ tổ chức.

Trong 10 ngày tập huấn, căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể của từng phận bộ, cán bộ thuế đã được tập huấn sử dụng thành thạo các nội dung tương ứng đối với nhiệm vụ chuyên môn.

Các nội dung tập huấn bao gồm: Quy trình quản lý hồ sơ và khai thác dữ liệu; quy trình xử lý tờ khai và kế toán thuế; quy trình quản lý nợ; cách thức sử dụng các chức năng mới đáp ứng chính sách thuế mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trên ứng dựng TMS; cách thức khai thác dữ liệu trên ứng dụng TMS. 

Được biết, Hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) được xác định là hệ thống ứng dụng tác nghiệp lõi chính thức và duy nhất của ngành thuế hỗ trợ công tác quản lý thuế của các cấp trong ngành thuế. Hệ thống TMS thay thế 16 ứng dụng quản lý thuế đang triển khai phân tán tại các cơ quan thuế hỗ trợ toàn bộ các khâu quản lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ đăng ký thuế, quản lý hồ sơ thuế, quản lý và xử lý kê khai, quyết toán thuế, kế toán thuế nội địa, quản lý nợ, sổ sách, báo cáo phân tích, đánh giá. Ứng dụng quản lý thuế tập trung đã được triển khai tại Cục Thuế Phú Thọ từ tháng 8/2014.

(PV)