Phú Thọ: Tăng cường trao đổi thông tin giữa cục thuế và bảo hiểm xã hội

Ngày 13/4, Cục Thuế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ đã cùng ký kết quy chế phối hợp công tác.

Ảnh: nguồn Tạp chí thuế. Ảnh: nguồn Tạp chí thuế.

Theo quy chế, hai bên sẽ triển khai trao đổi thông tin về các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập, tham gia đóng các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc và nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý. Đồng thời, trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức trả thu nhập trong việc thu bảo hiểm xã hội và thu thuế; trao đổi mã số thuế để quản lý tổ chức trả thu nhập tham gia bảo hiểm xã hội.

Lãnh đạo Cục Thuế  và  lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ yêu cầu tất cả các cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc quy chế; chủ động trao đổi thông tin, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện để quy chế phối hợp đạt kết quả cao.

(PV)