Phú Thọ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế

(eFinance Online) - Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, ngành thuế tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (DN) áp dụng kê khai và nộp thuế điện tử, rút ngắn thời gian trong công tác quản lý thuế và nộp thuế; phấn đấu đến trong năm 2016 – 2017 ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu đạt 95% trong nộp tờ khai và nộp thuế đối với các DN. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Ngành Thuế Phú Thọ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế theo các nội dung Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế đã ban hành; phấn đấu năm 2016 đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế trên 3 tiêu chí: Hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các biện pháp để  góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI, tập trung vào các chỉ số giảm thiểu chi phí thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong khai thuế, nộp thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế…

Ngành Thuế công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuế thuộc thẩm quyền giải quyết đã được chuẩn hóa đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế và tại cơ quan; rà soát đơn giản hóa TTHC, tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian, chi phí tuân thủ, thực hiện TTHC cho người nộp thuế; tiếp tục triển khai cấp mã số thuế tự động và phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo việc cấp mã số thuế được thực hiện ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách thuế, đảm bảo cho doanh nghiệp (DN) và người nộp thuế nắm bắt và thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế.

(PV)