Phú Thọ: Tập huấn khai NTĐT cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày 15/9/2015, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tập huấn khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử (NTĐT) cho đại diện 138 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ: Tập huấn khai NTĐT cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Đại diện Cục thuế Phú Thọ đã giới thiệu khái quát những tiện ích của dịch vụ khai và nộp thuế điện tử; các văn bản quy phạm pháp luật về quy định hai dịch vụ này để các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp biết, đăng ký, thực hiện. Đồng thời, hướng các bước: đăng ký, đăng nhập, tài khoản nộp tờ khai, kê khai trực tuyến; lập giấy nộp tiền, tra cứu giấy nộp tiền, tra cứu thông báo, thay đổi thông tin, đổi mật khẩu.

Tính đến ngày 10/9/2015 toàn tỉnh đã có 3.849 tổ chức, DN khai thuế qua mạng internet; có 3.399 DN đăng ký NTĐT, trong đó đã có gần 1.000 DN thực hiện NTĐT vào ngân sách. Kết quả này đã giúp tiết giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, góp phần cùng toàn ngành tiết giảm số giờ làm thủ tục về thuế theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

(T.H)